logo
 

Brońmy rodziny w ONZ!

wysłanych protestów:
 
 

Szanowni Państwo,

 

właśnie zapada decyzja odnośnie przyjęcia rezolucji Rady Praw Człowieka ONZ o ochronie rodziny. Tegoroczny projekt proponuje wiele pozytywnych rozwiązań i może bardzo przyczynić się do wzmocnienia pozycji rodziny na całym świecie. W kontekście powszechnie znanych działań ONZ, ta rezolucja jest wyjątkiem. Dlatego środowiska LGBT za wszelką cenę chcą wyrwać ten ostatni instrument obrony normalności i ładu społecznego.

 

Lewica atakuje projekt rezolucji twierdząc, jakoby wzmocnienie rodziny ograniczało prawa jednostek. Jej przedstawiciele usiłują oczernić zaproponowane w nim rozwiązania, by wprowadzić termin „różne formy rodziny”, co pozwoliłby na określenie mianem „rodziny” związków homoseksualnych.

 

Musimy obronić rodzinę przed kolejną próbą dewiacji. Dlatego proszę Państwa o podpisanie petycji i poinformowania o naszej akcji znajomych. Niech przedstawiciele ONZ przekonają się, że są miliony osób zdeterminowanych, by bronić rodziny!

 

Państwa głos jest naprawdę ważny!

 

Z wyrazami szacunku,

Dr Joanna Banasiuk

HRC - Belgia
geneva@diplobel.fed.be
 
HRC - Chorwacja
geomission.geneva@bluewin.ch
 
HRC - Ekwador
onuginebra@mmrree.gob.ec
 
HRC - Francja
mission.france@ties.itu.int
 
HRC - Niemcy
info@genf.diplo.de
 
HRC - Panama
mission.panama@bluewin.ch
 
HRC - Paragwaj
info@misionparaguay.ch
 
HRC - Szwajcaria
mission-geneve-oi@eda.admin.ch
 
HRC - Wenezuela
mission.venezuela@ties.itu.int
 
HRC - Wielka Brytania
geneva_un@fco.gov.uk
 

Do Stałych Przedstawicieli przy ONZ w Genewie,

 

zwracam się do Państwa w imieniu własnym i milionów polskich rodzin, które pragną wyrazić swoje stanowcze poparcie dla projektu rezolucji Rady Praw Człowieka ONZ o ochronie rodziny. Nie mam wątpliwości, że zawarte w nim postanowienia przyczynią się do wzmocnienia pozycji rodziny na całym świecie, a tym samym będą najlepszą ochroną praw poszczególnych jednostek.

 

Pragnę zauważyć, że krytyka płynąca ze strony przeciwników rezolucji opiera się na fałszywych założeniach i pozbawionych logiki konkluzjach. Sugestie, jakoby „rodzina była miejscem opresji” i sprzyjała nadużyciom względem osób starszych, są całkowicie bezpodstawne. Fakty jednoznacznie pokazują, że tylko w prawidłowo funkcjonującej rodzinie ma miejsce harmonijny rozwój człowieka. Stabilna i pełna rodzina daje gwarancję pełnej ochrony osób najsłabszych, jak również zabezpiecza ich najważniejsze potrzeby egzystencjalne.

 

Nie zgadzamy się, by pod pretekstem troski o jednostkę stygmatyzować rodzinę, bez której człowiek jest bezbronny i narażony na wszelkie nadużycia.  Również naciski, by w rezolucji promować sformułowania o „różnych formach rodziny”, służą jednie rozmyciu tożsamości tej podstawowej struktury życia społecznego. 

 

Dlatego jeszcze raz proszę o poparcie rezolucji i zagwarantowanie rodzinom prawa do pełnego i stabilnego funkcjonowania.

 


 

Dear Permanent Missions in Geneva,

 

we do not agree to stigmatization of the family, without which a man is defenceless and at risk of various forms of abuse. Furthermore, pressures to promote the notion of “various forms of families” in the resolution are only aimed at blurring the identity of this basic structure of social life. 

 

Therefore, I once again ask you to support the resolution and not to subvert its content by means of hostile amendments. 

 
Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20 m. 6 (administrator danych) w celu informowania o przebiegu kampanii oraz realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych.