Petycję podpisało
16 070
petycji patronuje
Imię i nazwisko:
 
E-mail:

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20 m. 6 (administrator danych) w celu informowania o przebiegu kampanii oraz realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych.

 

Dr Joanna Banasiuk

 

Szanowni Państwo,

 

feministki z Parlamentu Europejskiego znowu przygotowują atak na Polskę! W tym celu, delegacja Komisji ds. Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) przyjechała do Warszawy, by spotkać się m.in. z organizacjami pozarządowymi. Jednak zaproszone zostały tylko aktywistki propagujące ideologię gender, aborcję i czarne marsze.

 

Przedstawicielki FEMM nazwały to „spotkaniami z organizacjami kobiecymi”, jednak nie dopuściły na nie Polek, które bronią życia, rodziny i wartości ojczystych. W ten sposób, w Brukseli, usiłuje się przedstawić frustracje feministek jako stanowisko polskich kobiet.

 

Nie możemy na to pozwolić! Dlatego wystosowujemy petycję do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego ze skargą na dyskryminujące praktyki komisji FEMM, która marginalizuje i wyklucza normalne Polki ze sfery publicznej.

 

Dlatego proszę Państwa o podpisanie petycji i zachęcenie swoich znajomych do przyłączenia się do tej ważnej akcji.

Razem możemy powstrzymać kolejne ataki na Polskę!

 

Z wyrazami szacunku,

Dr Joanna Banasiuk

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

 

przebywająca w Polsce w dniach 22-24 maja br. delegacja Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM), dopuściła się dyskryminujących i wykluczających praktyk, zapraszając na spotkanie z organizacjami pozarządowymi wyłącznie podmioty promujące ideologię feministyczną i LGBT.

 

Wyrażam ubolewanie i oburzenie niezwykłą stronniczością Komisji FEMM, wyrażającą się wykluczeniem wielu organizacji, które aktywnie działają na rzecz kobiet w Polsce. Powstało przy tym silne wrażenie, że Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia faworyzuje organizacje podważające polski porządek konstytucyjny, chroniący życie od poczęcia i tożsamość małżeństwa.

 

Działania delegacji FEMM pogwałciły zasady niedyskryminacji przy realizacji art. 11.2. TUE, zobowiązującego instytucje unijne do utrzymywania otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu z organizacjami obywatelskimi. Ubolewam, że Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zaprzecza fundamentalnym europejskim wartościom, co zamanifestowała podczas wizyty jej przedstawicieli w Polsce.

 

Dlatego zwracam się do Pana Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, aby zgodnie z artykułem 22. Regulaminu Parlamentu Europejskiego zażądał wyjaśnień od Przewodniczącej Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. Proszę o interwencję w tej sprawie, aby w przyszłości zapobiec wykluczającym i dyskryminacyjnym praktykom, jakie mają obecnie miejsce.

 

Z poważaniem,

 


 

Dear Mr President,

 

the delegation of the Women’s Rights and Gender Equality Committee (FEMM), who have visited Poland on 22-24 May 2017, displayed a clearly discriminatory and exclusive approach inviting to the meeting with non-governmental organisations only such entities, who promote the feminist and LGBT ideology.

 

I deplore and resent the extraordinary bias of the FEMM Committee, expressed by the exclusion of numerous organisations actively engaged in providing support for women in Poland were ignored. It created, moreover, a strong impression that FEMM favours organisations questioning Polish constitutional order, which protects life from conception and the identity of marriage.

 

The actions taken by the FEMM delegation violate the principle of nondiscrimination in the execution of art. 11.2. of the TEU, which obliges all European institutions to maintain an open, transparent and regular dialogue with civil society organisations. I deplore the denial of these fundamental European values by the Women’s Rights and Gender Equality Committee as manifested during the visit by the FEMM representatives in Poland.

 

Therefore, I turn to you as the President of the European Parliament, to intervene under Rule 22 of the EP Rules of Procedure requesting explanation on the above-described matter from the Chair of the FEMM Committee. I appeal for your intervention in order to prevent in the future such discriminatory approach as is experienced today.

 

Yours faithfully,

 
 
PETYCJA TRAFI DO:
Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl