Petycję podpisało
20 653
petycji patronuje
Imię i nazwisko:
 
E-mail:

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20 lok. 6 (administrator danych) w celu informowania o przebiegu kampanii oraz realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych.

 

Dr Joanna Banasiuk

 

 

We Francji dzieją się dziś rzeczy niepojęte. Oto publiczna telewizja odmawia emisji spotu pokazującego szczęśliwe i uśmiechnięte dzieci z zespołem Downa. Powód – może on wywoływać poczucie winy u kobiet, które dokonały aborcji eugenicznej! Co gorsza, Rada Stanu zaaprobował tę bulwersująca decyzję telewizji!


Jest jednak jeszcze gorzej. W najbliższym czasie Parlament Francuski zamierza uchwalić wysokie kary za publikowanie w internecie treści pro-life. Karane będzie również zamieszczanie wszelkich treści opisujących obiektywnie prenatalny rozwój dziecka.


W tej sytuacji nie powinniśmy być bierni. W ostatnim czasie Polska i Polacy często spotykali się z wyniosłą postawą władz francuskich. Zarzucano Polsce brak poszanowania dla reguł demokracji, a jak wygląda wolność słowa nad Sekwaną?!


Dlatego powinniśmy wyrazić zaniepokojenie działaniami władz Republiki Francuskiej względem obrońców życia.


Pamiętajmy, że Polska jest kolebką „Solidarności” i w duchu solidarności prześlijmy Ambasadorowi Francji list, w którym wyrazimy zaniepokojenie rozwojem wydarzeń w reprezentowanym przez niego kraju.

 

Z wyrazami szacunku,
dr Joanna Banasiuk

 

Jego Ekscelencja,
Pierre Lévy
Ambasador Republiki Francuskiej
w Rzeczpospolitej Polskiej

 

Szanowny Panie Ambasadorze,

 

ogromne poruszenie wywołują we mnie doniesienia o ograniczaniu praw obywatelskich we Francji.

 

Z ogromnym zdumieniem dowiedziałem się, że Rada Stanu, mająca historycznie zasługi dla obrony wolności obywatelskich przed arbitralnością władzy, dziś sankcjonuje odmowę emisji filmu pokazującego radość dzieci z trisomią 21. i ich rodziców. Gdzie się podziało dumne stawanie Francuzów w walce o równość wszystkich ludzi, skoro oficjalnie sankcjonuje się dyskryminację i stygmatyzację dzieci z zespołem Downa?


Francja, kolebka wolności obywatelskich staje się dziś krajem wprowadzającym drastyczne ograniczenia dla swobody wypowiedzi, będącej fundamentem demokratycznego społeczeństwa. Procedowany obecnie w Parlamencie Francuskim projekt ustawy przewidującej kary za publikację w internecie prawdziwych informacji o życiu człowieka przed urodzeniem, oznacza zamach na najbardziej podstawowe swobody obywatelskie i na fundamenty demokracji.

 

Ekscelencjo, Panie Ambasadorze

 

Z ogromną konsternacją reaguję na wieści o kolejnych drastycznych aktach łamania swobód obywatelskich we Francji.

 

Liczę, że najbliższe wybory przywrócą poszanowanie dla wolności słowa we Francji.

 

 

Proszę przyjąć wyrazy należnego szacunku,

 
 
PETYCJA TRAFI DO:
Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl