Petycję podpisało
12 989
petycji patronuje
Imię i nazwisko:
 
E-mail:

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20 m. 6 (administrator danych) w celu informowania o przebiegu kampanii oraz realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych.

 

Dr Joanna Banasiuk

 

Szanowni Państwo,

 

trwają ostatnie prace nad nową podstawą programową „Wychowania do życia w rodzinie” dla szkół ponadpodstawowych. Choć z projektu MEN zniknęły wcześniejsze propozycje realizujące postulaty LGBT i wytyczne Konwencji Stambulskiej, jednak bardzo niepokoi fakt, że nowy program poświęca niezwykle mało uwagi roli małżeństwa.

 

Małżeństwo rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny stanowi fundament życia rodzinnego, dlatego marginalizowanie tego zagadnienia w programie jest co najmniej niezrozumiałe i budzi poważne obawy.

 

W nowej podstawie pojęcie „małżeństwa” pojawia się zaledwie cztery razy i w żaden sposób nie wskazuje się na to, że jest to wspólnota, która ma szczególne znaczenie. Autorzy projektu nie uznali za stosowne, by program „Wychowania do życia w rodzinie” uwzględniał problematykę trwałości małżeństwa, natomiast znaleźli miejsce na uczenie o separacji i rozwodzie. A przecież szalejąca plaga rozwodów (64 tys. w ubiegłym roku) i wszystkie dramaty z nimi związane, nakazują potraktować tematykę trwałości małżeństwa niezwykle poważnie. 

 

Dlatego zaapelujmy do MEN, by podstawa programowa „Wychowania do życia w rodzinie” konsekwentnie afirmowała małżeństwo i jego szczególną rolę dla życia rodzinnego. 

 

Z wyrazami szacunku,

Dr Joanna Banasiuk

 

Szanowna Pani Minister,

 

pragnę zwrócić Pani uwagę na zgłaszane przez szereg organizacji prorodzinnych zastrzeżenia wobec zaproponowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu podstawy programowej przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” dla szkół ponadpodstawowych. Z satysfakcją dostrzegamy, że w przedłożonym do konsultacji publicznych dokumencie nie ma już treści realizujących postulaty LGBT i genderowych postanowień Konwencji Stambulskiej.

Tym niemniej w projekcie nowej podstawy programowej zmarginalizowano doniosłość małżeństwa jako trwałego związku kobiety i mężczyzny, stanowiącego fundament rodziny. Samo pojęcie małżeństwa pojawia się okazjonalnie zaledwie cztery razy i potraktowane jest jako jedno z wielu równorzędnych pojęć, czasami w kontekście rozwodu, co od razu podważa trwałość związku małżeńskiego.

 

Tym samym dokonano daleko idącej marginalizacji małżeństwa, podczas gdy przywrócenie mu właściwej pozycji w programie nauczania jest nie tylko wymogiem konstytucyjnym, ale również wymogiem obecnych czasów. Właściwe rozumienie i nadanie mu odpowiedniej rangi jest niezwykle istotne w obliczu obecnego kryzysu rodziny, ciągłego wzrostu liczby rozwodów i spadku zawieranych małżeństw.

 

Dlatego stanowczo wnoszę o modyfikację treści podstawy programowej „Wychowanie do życia w rodzinie”, które w zaproponowanym kształcie marginalizuje instytucję małżeństwa. W świetle art. 18 Konstytucji RP, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny wymaga szczególnej ochrony i nie może być to ignorowane w podstawie programowej „Wychowania do życia w rodzinie”.

 

Jako obywatel Polski mam prawo oczekiwać od władz Rzeczpospolitej Polskiej, że będą niewzruszenie stać na straży porządku konstytucyjnego oraz wiernie służyć dobru obywateli i ich rodzin. Rodzin, których fundamentem jest MAŁŻEŃSTWO będące związkiem kobiety i mężczyzny. 

 
 
PETYCJA TRAFI DO:
PARTNERZY AKCJI:
Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl