Petycję podpisało
4 590
petycji patronuje
Imię i nazwisko:
 
E-mail:

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Konfederacja Kobiet RP z siedzibą w Warszawie przy ul. Jaracza 10 lok. 1 oraz przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20 lok. 6 (administratorzy danych) w celu informowania o przebiegu kampanii oraz realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych.

 

Małgorzata Owczarska

 

Szanowni Państwo,

trwa nagonka na lekarzy, którzy wykazując się największą odpowiedzialnością za zdrowie i życie swoich pacjentek, wykonują swój zawód nie tylko zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, ale też zgodnie z własnym sumieniem. W zamian są bezlitośnie szkalowani, zastraszani i wyrzucani z pracy.

Pamiętamy wciąż usunięcie prof. Chazana ze Szpitala im. Świętej Rodziny. We Wrocławiu feministki wraz ze wspierającymi je politykami lewicowymi dyskredytują kandydata do funkcji konsultanta wojewódzkiego ds. ginekologii tylko dlatego, że sprzeciwia się aborcji. Ostatnio lekarz z Warszawy, który publicznie opowiedział o powodach porzucenia lukratywnej pracy dla kliniki in vitro, padł ofiarą prowokacji i medialnego linczu, który zakończył się usunięciem go z prywatnej kliniki medycznej.

 

Te przykłady można mnożyć i jest ich coraz więcej. Feministki organizują regularne prowokacje przeciwko lekarzom i farmaceutom, którzy wykonują swój zawód w sposób sumienny. Musimy przyjść z pomocą tym, którzy nie ulegają presji koncernów farmaceutycznych i aborcyjnego lobby.

Dlatego zwracamy się do Pani Premier z wezwaniem, by rząd przygotował regulacje, które zagwarantują lekarzom możliwość wykonywania zawodu w zgodzie z ich sumieniem. Razem obronimy lekarzy, którzy najbardziej troszczą się o zdrowie kobiet i ich dzieci!

 

Małgorzata Owczarska
Prezes Konfederacji Kobiet RP

 

Szanowna Pani Premier,

 

obserwujemy trwającą nagonkę na tych spośród lekarzy, którzy opierając się feministycznej ideologii „praw reprodukcyjnych” oraz lobby koncernów farmaceutycznych, odmawiają wydawania recept na antykoncepcję, deklarują niewykonywanie aborcji i mają odwagę krytykować procedury in vitro. Kolejni lekarze, wierni etyce zawodu i zasadzie primum non nocere, padają ofiarami niewybrednych komentarzy, są szkalowani i zastraszani, choć to właśnie oni wykazują największą odpowiedzialność za zdrowie i życie swoich pacjentek. W zamian są stygmatyzowani, nazywani religijnymi fanatykami, zaś posiadana przez nich naukowa wiedza – której zapewne po prostu brakuje ich krytykom – jest agresywnie i prześmiewczo deprecjonowana.

 

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że chroniona przez art. 53 ust. 1 Konstytucji RP wolność sumienia „musi przejawiać się także w możliwości odmowy wykonania obowiązku nałożonego zgodnie z prawem, z powołaniem się na przekonania naukowe, religijne lub moralne”.

 

Szanowna Pani Premier, stanowczo sprzeciwiamy się stygmatyzacji i prześladowaniu lekarzy, którzy zgodnie z prawem i własnym sumieniem chronią dzieci i ich matki przed zgubnymi skutkami aborcji, zaś wszystkie kobiety przed szkodliwym działaniem antykoncepcji i presją firm farmaceutycznych. Chcemy, aby lekarze w swojej pracy kierowali się zarówno wiedzą medyczną, jak i sumieniem. Tylko taka postawa zapewnia nam bezpieczeństwo, chroni nasze zdrowie i życie. Tylko lekarze sumienia mogą obronić kobiety przed natarczywym lobbingiem koncernów farmaceutycznych, czerpiących gigantyczne zyski ze sprzedaży antykoncepcji hormonalnej, nie liczących się ze zdrowiem kobiet.

 

Dlatego wzywamy Panią Premier do wprowadzenia regulacji prawnych, które zapewnią lekarzom prawo do wykonywania ich zawodu w sposób sumienny – zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i tak, by nie krzywdzić żadnego z pacjentów.

 
 
PETYCJA TRAFI DO:
Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl