Petycję podpisało
673
petycji patronuje
Imię i nazwisko:
 
E-mail:

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie Odra-Niemen z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 35f oraz Fundację Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20 m. 6 (administratorzy danych) w celu informowania o przebiegu kampanii oraz realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych.

 
 

Ilona Gosiewska

 

Instytut pamięci Narodowej to miejsce szczególne dla wielu Polaków, to miejsce, które koordynuje narodową politykę historyczną, ale też wspiera wiele oddolnych działań. IPN to miejsce szczególne dla środowiska niepodległościowego, dla Rodzin Żołnierzy Wyklętych, którzy z niecierpliwością oczekują na wyniki poszukiwań i badań ekipy prof K. Szwagrzyka.

 

Ciągle nie wiemy, gdzie leżą szczątki wielu bohaterów, czekamy na wyniki badań genetycznych, wyczekujemy kolejnych nazwisk. Czas płynie i wielu z rodzin Żołnierzy Wyklętych może nie zdążyć zapalić znicza na grobie najbliższej osoby. Jest wielka potrzeba zintensyfikowania prac IPN w tym zakresie, na mocy uchwalonej nie tak dawno ustawy.

 

Aby prace przyspieszyły, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w wielu podniosłych pochówkach Niezłomnych, potrzeba jest jak najszybszego wzmocnienia finansowego, organizacyjnego i osobowego pionu poszukiwań w IPN. Potrzebne jest wsparcie prof K.Szwagrzyka i całej jego ekipy w ich działaniach. Oni od lat zdobyli praktyczne doświadczenia, mają wiedzę, ogromny społeczny autorytet wypracowany ciężką i sumienną pracą. Ta ekipa zbyt długo działała w skromnych warunkach, a ostatnio napotyka na nowe trudności.

 

Apelujemy do wszystkich, dla których Pokolenie Niezłomnych Bohaterów jest ważne, o podpisywanie oświadczenia. Pokażmy decydentom jak ten temat jest dla nas wszystkich ważny i pokażmy jaką stanowimy siłę, wspartą siłą Tych, do których się odwołujemy - NIEPOKORNYCH, NIEZŁOMNYCH, WYKLĘTYCH.

 

"Nie spoczniemy, dopóki ostatni Żołnierz Wyklęty nie zostanie wyjęty z dołów śmierci.”

 

W imieniu inicjatorów akcji,

Ilona Gosiewska
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen

 

Szanowni Państwo,

 

Od wielu lat trwa walka organizacji niepodległościowych i rodzin Żołnierzy Wyklętych o pamięć i godność Tych, którzy po II Wojnie Światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki z komunistami o suwerenność i niepodległość Polski. Determinacja tego środowiska, wsparta inicjatywą Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, doprowadziła do ustanowienia 1 Marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Determinacja tych wszystkich środowisk i rodzin, wsparta wieloletnią i niezwykłą pracą zespołu Instytutu Pamięci Narodowej, pod kierunkiem prof. Krzysztofa Szwagrzyka, doprowadziła do prac ekshumacyjnych, do poszukiwań Bohaterów, do godnych pochówków Niezłomnych. Grupa prof. Krzysztofa Szwagrzyka przez lata pracująca w skromnych warunkach, przy minimalnym zespole osobowym, walcząca z urzędniczymi przeciwnościami, dokonała dla naszej Ojczyzny niebywałych spraw.

Upór i zdecydowanie środowiska niepodległościowego, rodzin Żołnierzy Wyklętych, poruszył dziesiątki ludzi do działań oddolnych, doprowadził do powstania szerokiego ruchu społecznego, który tak pięknie niesie idee i wartości Żołnierzy Wyklętych.

My niżej podpisani znaleźliśmy w nich autorytety i potrzebne nam wzorce zachowań. Wielu z nas jeździło z ekipą IPN w miejsca, gdzie szukano szczątków Żołnierzy Wyklętych. Ciężko, ale z dumą pracowaliśmy fizycznie, pomagaliśmy przy pochówkach, organizowaliśmy oprawy wielu uroczystości, wyprowadziliśmy tłumy na ulice, aby czcić pamięć o Wyklętych. Prowadzimy społecznie akcje edukacyjne, tworzymy konkursy, wystawy, wspieramy jak możemy żyjących Bohaterów, mieszkających w Polsce i poza jej granicami. W wielu tych zadaniach była z nami grupka zapaleńców z IPN oraz zawsze ekipa prof. Krzysztofa Szwagrzyka, z nim samym na czele.

Stworzyliśmy od podstaw wielki, oddolny, niezależny, wspólnotowy ruch społeczny, okupiony ciężką pracą, a wsparty szacunkiem i stałą współpracą z rodzinami Żołnierzy Wyklętych.

IPN to w świadomości Polaków instytucja, której wizerunek musi być przejrzysty i jednoznacznie powiązany z prawdą historyczną, która w dzisiejszej rzeczywistości społecznej jest relatywizowana, rzetelnością i autorytetem moralnym jego pracowników występujących w obronie principiów w przekazie intelektualnym oraz postępowaniu. Te cechy reprezentuje prof. Krzysztof Szwagrzyk ciesząc się ogromnym uznaniem różnych pokoleń ludzi.

My przedstawiciele środowisk niepodległościowo - patriotycznych zaniepokojeni jesteśmy ostatnimi wydarzeniami związanymi z złożeniem dymisji przez prof. Krzysztofa Szwagrzyka z funkcji wiceprezesa IPN

Dlatego mówimy dzisiaj mocnym głosem:

1. Konieczne jest szybkie wzmocnienie organizacyjne, osobowe i finansowe działań Instytutu, zwłaszcza w obszarach poszukiwań oraz upamiętniania walk i męczeństwa

2. Domagamy się badań genetycznych szczątków Niezłomnych w kilku instytucjach naukowych, co przyspieszy prace (przez ostatni rok udało się zidentyfikować JEDNEGO ŻOŁNIERZA WYKLĘTEGO ).

3. Domagamy się, aby to Instytut Pamięci Narodowej był depozytariuszem tejże pamięci narodowej, aby był silny i niezależny od wszelkich wpływów politycznych

4. Konieczne jest wsparcie prof. Krzysztofa Szwagrzyka i jego ekipy, w ich działaniach na terenie kraju i poza granicami. 

 

Z poważaniem

 
 
PETYCJA TRAFI DO:
Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl