Wezwij MSZ do obrony Polski przed dyktatem lobby aborcyjnego w ONZ

zebranych podpisów:
 
 

Szanowni Państwo,

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) wytyczą kierunki działań członków ONZ do roku 2030. Obok wielu niekontrowersyjnych celów, pojawia się w tym dokumencie szereg sformułowań, którym zamierza się nadać ideologiczne znaczenie pozwalające zmuszać Polskę do upowszechnienia aborcji, seksualizacji dzieci w szkołach oraz promomowania subkultur LGBT.

 

Instytut Ordo Iuris przesłał swoją ekspertyzę na temat SDG do Kancelarii Prezydenta. Otrzymaliśmy od ministra Krzysztofa Szczerskiego zapewnienie, że zostanie ona wzięta pod uwagę podczas przygotowywania stanowiska Prezydenta RP na szczyt ONZ.

 

Jednak ważne jest to, aby działania Prezydenta nie spotkały się z oporem ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polska delegacja w ONZ nie zawsze zajmowała klarowne stanowisko podczas negocjacji SDG. Dlatego niezwykle ważny był nacisk na MSZ ze strony społeczeństwa obywatelskiego.

 

Dlatego stworzyliśmy petycję skierowaną do Ministra Spraw Zagranicznych, by we współpracy z Prezydentem RP podjął działania na rzecz ochrony polskiego ładu konstytucyjnego poprzez wprowadzenie zastrzeżeń wyłączających ideologiczne sposoby interpretowania celów zawartych w SDG.

 

Karolina Pawłowska

 

Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl