Aborcja nie jest prawem do życia!

zebranych podpisów:
 
 

Szanowni Państwo,

dziękujemy za podpis pod petycjami „Aborcja nie jest prawem do życia” i „Dość manipulowania prawem do życia”.

 

Państwa podpis przyczynił się do zdecydowanej reakcji polskiego rządu, który przesłał do Komitetu Praw Człowieka ONZ stanowisko w sprawie projektu komentarza do art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Zakładał on stworzenie „prawa” do zabicia dziecka przed urodzeniem i uznania tego aktu ratowaniem życia, a także domagał się, by wszystkie państwa ONZ zalegalizowały aborcję na życzenie bez żadnych ograniczeń.

 

Tym samym rząd Pani Premier Beaty Szydło sprzeciwił się w nim manipulowaniu tekstem tej międzynarodowej umowy, która gwarantuje prawo do życia każdej niewinnej istocie ludzkiej. Stanowisko to jest całkowicie zgodne z Konstytucją RP i jednoznacznie sprzeciwia się ideologicznym dążeniom do uznania aborcji za realizację prawa do życia oraz do zalegalizowania eutanazji i wspomaganego samobójstwa.

 

Jednoznaczna postawa polskich władz stała się powodem zaciekłej krytyki, która płynie ze strony skrajnej lewicy i sprzyjających jej mediów. Ofensywa przeciwko życiu trwa, dlatego pozostawajmy czujni!

 

Zespół Ordo Iuris

 

 

Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl