Petycję podpisało
1 061
petycji patronuje
Imię i nazwisko:
 
E-mail:

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, dalej jako Fundacja oraz Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa, dalej jako Instytut, (łącznie: współadministratorzy danych osobowych), w celu (1) złożenia petycji do Prezydenta Miasta Biała Podlaska oraz Rady Miasta Biała Podlaska, (2)... czytaj więcej

 
 

STOP wypowiedzeniu Samorządowej Karty Praw Rodzin

 

Szanowni Państwo,

 

Chcemy zachęcić Państwa do wyrażenia solidarności z mieszkańcami miasta Biała Podlaska, którym leży na sercu dobro ich rodzin oraz troska o prawa rodziców do decydowania o wychowaniu dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

 

Podczas Sesji Rady Miasta Białej Podlaskiej dnia 28.12.2020 r. zostanie przedstawiony przez lewicowych aktywistów projekt uchwały mający na celu wypowiedzenie Samorządowej Karty Praw Rodzin przyjętej w 2019 roku.

 

Karta oparta o zapisy Konstytucji RP, zobowiązuje władze lokalne do obrony dzieci przed deprawacją w prowadzonych przez samorząd placówkach oświatowych, zabezpiecza prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a także zapewnia respektowanie prawa rodzin w polityce lokalnej. Dzięki temu dokumentowi rodzice mają prawo oczekiwać od szkół i przedszkoli samorządowych, przedstawiania szczegółowych informacji nt. zajęć ponadprogramowych w których mają brać udział ich dzieci, aby na tej podstawie decydować o ich ewentualnym udziale. Ponadto jawne i łatwo dostępne stają się informacje o wszystkich organizacjach zewnętrznych działających w szkole.

 

Podpis pod petycją do Władz Miasta Biała Podlaska będzie wyraźnym znakiem wsparcia mieszkańców Białej Podlaskiej przejętych wychowaniem młodego pokolenia oraz zapewnieniem rodzinom należnych jej praw.

 

Z poważaniem,

Przyjaciele i Sympatycy Samorządowej Karty Praw Rodzin 

 

List otwarty w obronie Samorządowej Karty Praw Rodzin

 

Sz. P.

Radni Rady Miasta Biała Podlaska


Sz. P. Michał Litwiniuk

Prezydent Miasta Biała Podlaska

 

Szanowni Państwo,

 

Z wielkim niepokojem przyjęliśmy wiadomość, iż w mieście Biała Podlaska niektóre środowiska lewicowych aktywistów żądają wypowiedzenia przyjętej w 2019 roku Samorządowej Karty Praw Rodzin.

 

Karta wdraża przecież wywodzące się wprost z Konstytucji RP zasady ochrony rodziny, małżeństwa, rodzicielstwa i macierzyństwa, szczególną troskę o prawa rodziców do decydowania o wychowaniu ich dzieci, czy konkretne instrumenty wsparcia dla rodzin.

 

Samorządową Kartę Praw Rodzin przyjęło już blisko 40 samorządów w całej Polsce. Poza Białą Podlaską znajdują wśród nich m.in.: województwo łódzkie, Przasnysz, Radzyń Podlaski, Wieluń, Dębica, Mielec, Stary Sącz, Rypin, Kobyłka, Nowy Sącz, Opole Lubelskie, a także powiaty: łańcucki, łowicki,  przasnyski, przysuski, radzyński, rawski, tomaszowski, wieluński, opoczyński, dębicki, nowotarski, radomski, tarnowski, tatrzański, białobrzeski, limanowski  i gminy: Radzyń Podlaski, Odrzywół, Jedlnia-Letnisko, Żabno, Gromadka, Bukowina Tatrzańska, Krzynowłoga Mała.

 

Odrzucenie Samorządowej Karty Praw Rodzin może skutkować m.in. utrudnieniem kontroli rodzicielskiej nad szkolnymi programami wychowawczymi oraz działaniami organizacji pozarządowych, które być może zyskają – także w tajemnicy przed rodzicami – swobodę prowadzenia działalności edukacyjnej na terenie szkół.

 

Zwracamy się zatem do Państwa z apelem o odrzucenie proponowanej uchwały i odważne opowiedzenie się po stronie wartości poświadczonych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej – tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny i rodzicielstwa (art. 18), prawa do ochrony życia rodzinnego (art. 47), prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1) oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją (art. 72 ust. 1).

 

 

Z wyrazami szacunku,

Przyjaciele i Sympatycy Samorządowej Karty Praw Rodzin

 
 
PETYCJA TRAFI DO:
PARTNERZY AKCJI:
Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl