Petycję podpisało
915
petycji patronuje
Imię i nazwisko:
 
E-mail:

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych), w celu informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskaza... czytaj więcej

 

Paweł Kwaśniak

Koordynator projektu Samorządowej Karty Praw Rodzin
 

Szanowni Państwo,

 

Mija rok od przyjęcia przez pierwszy samorząd Samorządowej Karty Praw Rodzin — stworzonego przez ekspertów Instytutu Ordo Iuris, Centrum Życia i Rodziny, Fundacji Mamy i Taty, CitizenGo Polska i in., wyjątkowego programu ochrony rodziny i wartości zawartych w Konstytucji RP. Ogromnie cieszy mnie fakt, że mimo kampanii manipulacji i pomówień, do tej pory już 37 samorządów, poprzez realizację tego aktu, zdecydowało się odważnie bronić rodziny.


Co szczególnie istotne, w wielu miejscowościach to właśnie Karta łączyła polityczne frakcje wokół wspólnej idei ochrony fundamentalnych wartości będących podstawą polskiego systemu prawnego.

 

Dokument jest bowiem deklaracją promującą na poziomie samorządu konstytucyjne zasady ochrony rodziny, małżeństwa, rodzicielstwa i macierzyństwa. Przewiduje m.in. dodatkowe wsparcie rodzin wychowujących dzieci, w tym wielodzietnych, oraz promocję rozwiązań ułatwiających rodzinom opiekę nad dziećmi, wprowadzanie dodatkowych ułatwień w miejscu pracy dla pracowników będących rodzicami, czy konieczność wzmacniania rodzin jako podstawowych wspólnot społecznych oraz zapewniania ich ochrony przed wpływami ideologii podważających autonomię i tożsamość rodziny.

 

Właśnie nad tą prorodzinną deklaracją pochyli się w kwietniu Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Dlatego już teraz, przed sesją Sejmiku, zaapelujmy do Radnych Województwa Wielkopolskiego o przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin!

 

Bardzo Państwa proszę o podpisanie się pod petycją i zachęcenie do tego bliskich i znajomych. Tylko razem możemy sprawić, że kolejne polskie samorządy staną po stronie rodziny i uniwersalnych wartości!

 

Z wyrazami szacunku

Paweł Kwaśniak

 

Szanowni Państwo, Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,

 

zwracam się do Państwa z apelem o niezwłoczne przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin. Dokument ten stanowi najlepszą gwarancję ochrony podstawowych wartości konstytucyjnych, w tym praw rodziców i dzieci oraz prawnej tożsamości i ustrojowej pozycji małżeństwa.

 

Mam nadzieję, że razem z blisko czterdziestoma polskimi samorządami, staniecie po stronie wartości poświadczonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny i rodzicielstwa (art. 18), prawa do ochrony życia rodzinnego (art. 47), prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1) oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją (art. 72 ust. 1).

 

To dla mnie bardzo ważne, że polscy samorządowcy w kwestii prorodzinnych rozwiązań potrafią stawać ponad podziałami politycznymi. Liczę również na Państwa i apeluję o uchwalenie Samorządowej Karty Praw Rodzin.


Przyjęcie przez Państwa tego dokumentu będzie dla mnie ważną deklaracją i wyznacznikiem tego, jaką wizję samorządu i jakie idee chcą Państwo realizować. Wprowadzenie ich w życie będzie dla mnie wyraźnym sygnałem, że podejmujecie rzeczywisty wysiłek, aby zapewnić społeczności lokalnej autentyczny ład społeczny i ochronić konstytucyjny porządek prawny.

 

Nie mam wątpliwości, że rodzina jako podstawowa komórka społeczna wymaga szczególnej ochrony. Dlatego apeluję do Państwa – Przyjmijcie Samorządową Kartę Praw Rodzin! Wspólnie brońmy rodziny i wartości zapisanych w naszej Konstytucji!

 
 
PETYCJA TRAFI DO:
Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl