Petycję podpisało
15 198
petycji patronuje
Imię i nazwisko:
 
E-mail:

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych), w celu informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wy... czytaj więcej

 

Dr Joanna Banasiuk

 

Szanowni Państwo,


liczba dzieci odbieranych rodzicom wciąż rośnie, a tragedia ta każdego dnia dotyka kilku rodzin! Tylko w 2016 r. Instytut Ordo Iuris zapobiegł odebraniu lub pomógł powrócić do rodzinnych domów blisko pięćdziesięciorgu dzieciom. Często muszą one dochodzić swoich praw w długotrwałym postępowaniu, w trakcie którego dzieci – „na wszelki wypadek” – umieszczane są nawet na kilka miesięcy w pogotowiu opiekuńczym lub w innych jednostkach pieczy zastępczej.

 

Sprawy te zwykle zaczynają się od wątpliwych oskarżeń, nierzadko anonimowych. Złośliwy donos (pochodzący od skonfliktowanego członka rodziny, dyrekcji przedszkola czy sąsiada), rozpoczyna długotrwałe postępowanie przed sądem. Życie rodziny zamienia się w prawdziwy koszmar, podczas gdy donosiciel często nie musi nawet składać formalnych zeznań! W tej sytuacji trudno jest sprawdzać zasadność zgłoszeń i kontrolować, czy urzędnik nie przekroczył swoich uprawnień.

 

Konieczna jest zmiana przepisów, aby uniknąć wielu postępowań sądowych i ułatwić rodzinom dochodzenie sprawiedliwości. Eksperci Ordo Iuris przygotowali projekt zmiany przepisów znoszących bezkarność oszczerców. Jeśli projekt stanie się prawem, składający donos będą musieli zeznawać już na pierwszym posiedzeniu. Rodzice od razu będą mogli zadawać im pytania i bronić się przed nieprawdziwymi zarzutami dotyczącymi ich opieki nad dziećmi. Dzięki temu, postępowania o pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej będą prowadzone tylko w rzeczywiście uzasadnionych przypadkach.

 

Musimy uświadomić politykom, że zaproponowane przepisy trzeba przyjąć jak najszybciej. Każdego dnia w Polsce kolejne dzieci odbierane są rodzicom, a niewinne rodziny stają przed sądem na podstawie oszczerczych zawiadomień!

 

Dlatego bardzo Państwa proszę o poparcie naszej petycji i udostępnienie jej swoim znajomym.

 

Z wyrazami szacunku,

Dr Joanna Banasiuk

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

kodeks postępowania cywilnego zobowiązuje każdego do powiadomienia sądu opiekuńczego o znanym mu zdarzeniu uzasadniającym interwencję sądu. Często zdarza się, że obowiązek ten jest wykorzystywany przez osoby kierujące się niskimi pobudkami, jako sposób pognębienia kogoś nielubianego lub inaczej skonfliktowanego z zawiadamiającym.

 

W efekcie, sądy opiekuńcze wszczynają z urzędu postępowanie o pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej, które często jest bezzasadne, jednak skutecznie rujnuje spokój rodzicom i dzieciom. Dlatego konieczne są rozwiązania, które pozwolą, by postępowania o pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej były prowadzone tylko w rzeczywiście uzasadnionych przypadkach.

 

Sąd opiekuńczy powinien być zobowiązany do oceny, czy zawiadomienie o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu znajduje podstawy faktyczne oraz dysponować środkami pozwalającymi to zweryfikować. Jeżeli sąd już na pierwszej rozprawie stwierdzi, że okoliczności wskazane w zawiadomieniu uzasadniają kontynuowanie postępowania, wówczas będzie mógł je zintensyfikować, jednocześnie jednak będzie mógł eliminować bezzasadne donosy.

 

Rozwiązanie takie nie będzie zniechęcać nikogo do zawiadomienia sądu w sytuacjach uzasadnionych, jednak obecnie, sąd często w ogóle nie przesłuchuje osoby zawiadamiającej, a przecież ma to podstawowe znaczenie dla oceny wiarygodności takiego zawiadomienia. Zobowiązanie do uczynienia tego już na pierwszym posiedzeniu, umożliwi rodzicom ochronę ich praw, a dzieciom zaoszczędzi traumatycznej wizji zabrania z rodzinnego domu.

 

Propozycja Instytutu Ordo Iuris zakłada również, aby w sprawach wszczętych z urzędu w sposób bezzasadny, zwrócono rodzicom poniesione przez nich koszty. Takiej możliwości obecnie nie ma.

 

Panie Ministrze, bardzo liczymy na to, że projekt tych potrzebnych regulacji prawnych, zostanie podjęty przez Ministerstwo i przedstawiony Sejmowi. Rodziny czekają na wyrównanie szans względem osób nieżyczliwych lub nieprofesjonalnych urzędników. Czas na dobrą zmianę w tym względzie!

 

Z wyrazami szacunku,

 
 
PETYCJA TRAFI DO:
Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl