Petycję podpisało
1 670
petycji patronuje
Imię i nazwisko:
 
E-mail:

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych), w celu informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskaza... czytaj więcej

 

Jerzy Kwaśniewski

Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
 

Szanowni Państwo,

 

trwa wielka kampania manipulacji wymierzona w samorządy, które zadeklarowały politykę przyjazną rodzinie i przyjęły Samorządową Kartę Praw Rodzin. Rozpowszechniane w Polsce i za granicą kłamstwa mają uderzyć w szerokie porozumienie ponad politycznymi podziałami, które doprowadziło do uchwalenia Karty już w 37 samorządach.

 

Agresywna akcja wprowadza w błąd co do treści Samorządowej Karty Praw Rodzin, przypisując jej nieprawdziwe treści lub zmyślone intencje.

 

W rzeczywistości Karta wdraża na poziomie gminy, powiatu i województwa wywodzące się wprost z Konstytucji RP zasady ochrony rodziny, małżeństwa, rodzicielstwa i macierzyństwa, szczególną troskę o prawa rodziców do decydowania o wychowaniu ich dzieci, czy konkretne instrumenty wsparcia dla rodzin. Nic nie tłumaczy szeregu manipulacji treścią Samorządowej Karty Praw Rodzin, jej pełny i przystępny tekst jest dostępny dla każdego na dedykowanej jej stronie kartarodzin.pl.

 

Wzniecana przez marginalne, ale głośne środowiska fala oszczerstw wobec prorodzinnych samorządów krzywdzi także ich mieszkańców. Niektóre media powtarzają fałszywe zarzuty i pomówienia. W błąd wprowadzono także niektórych europejskich polityków, bezpodstawnie grożono samorządom utratą funduszy unijnych i zerwaniem umów z miastami partnerskimi

 

Dlatego tak ważny jest nasz gest wsparcia dla samorządów i samorządowców, którzy za obronę rodziny stali się ofiarami kłamstw i pomówień. Musimy dać im wyraźny sygnał, że chroniąc rodzinę, budując przyjazne jej środowisko lokalne oraz występując w obronie dzieci, samorządowcy robią to, czego od nich oczekujemy i za co jesteśmy im wdzięczni.

 

Wspólnie z samorządami powiedzmy wyraźnie: dość kłamstw i ataków na konstytucyjne prawa rodzin!

 

Choć w Samorządowej Karcie Praw Rodzin ani razu nie pada nawet skrót „LGBT”, samorządy, które ją przyjęły, stały się obiektem nagonki. Serię manipulacji rozpoczęło zrównanie uchwał sprzeciwiających ideologii LGBT z Samorządową Kartą Praw Rodziny. Następnie wszystkie te prorodzinne samorządy oskarżono o wprowadzanie „stref wolnych od LGBT”, insynuując, że systemowo dyskryminują one i izolują osoby prowadzące homoseksualny tryb życia. Wpisano je również w tzw. atlas nienawiści, czyli mapę, na której aktywiści LGBT piętnują gminy i powiaty broniące rodziny.

 

Pomimo kolejnych krzywdzących manipulacji już 37 samorządów przyjęło Samorządową Kartę Praw Rodzin. Są wśród nich: województwo łódzkie, Biała Podlaska, Przasnysz, Radzyń Podlaski, Wieluń, Dębica, Mielec, Stary Sącz, Rypin, Tomaszów Mazowiecki, Kobyłka, Nowy Sącz, Opole Lubelskie, a także powiaty: łańcucki, łowicki,  przasnyski, przysuski, radzyński, rawski, sztumski, tomaszowski, wieluński, opoczyński, dębicki, nowotarski, radomski, tarnowski, tatrzański, białobrzeski, limanowski  i gminy: Radzyń Podlaski, Odrzywół, Jedlnia-Letnisko, Żabno, Gromadka, Bukowina Tatrzańska, Krzynowłoga Mała.

 

Dzięki odwadze lokalnych władz, w orbicie oddziaływania naszego rzeczowego, merytorycznego programu skutecznej polityki prorodzinnej znalazło się już kilka milionów Polaków.

 

Podpisując petycję wyraźmy uznanie dla samorządów, które przyjęły Samorządową Kartę Praw Rodzin, stając po stronie wartości poświadczonych w Konstytucji RP takich jak – tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, (art. 18), prawa do ochrony życia rodzinnego (art. 47), prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1) czy prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją (art. 72 ust. 1).

 

Dlatego bardzo Państwa proszę o podpisanie się pod petycją w obronie prorodzinnych samorządów i zachęcenie do tego jak największej liczby osób. Tylko dzięki wspólnemu działaniu możemy postawić tamę kampanii kłamstw i sprawić, że kolejne polskie samorządy staną po stronie rodziny i uniwersalnych wartości!

 

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski

 

Szanowni Państwo, Przedstawiciele polskich gmin, miast, powiatów i województw,

 

zwracam się do Państwa jako przedstawicieli władz samorządowych, by w ten sposób dać wyraz swojej solidarności i wesprzeć Państwa determinację w prowadzeniu rodzinnej polityki samorządowej ujętej w Samorządowej Karcie Praw Rodzin. Moje wyrazy wsparcia kieruję dzisiaj szczególnie wobec nieprawdziwych i krzywdzących zarzutów formułowanych przez marginalne, ale głośne środowiska ideologiczne.

 

Wielkie oburzenie wywołuje we mnie atak na masową skalę z wykorzystaniem nieprawdziwych informacji, również na poziomie międzynarodowym, którego ofiarą padli zwykli mieszkańcy prorodzinnych gmin, powiatów, województw. Nie ma mojej zgody na brutalne ataki na samorządy, które występują w obronie konstytucyjnych praw rodzin, w obronie małżeństwa, rodzicielstwa, praw rodziców i dzieci.


Proszę przyjąć ode mnie wyrazy najwyższego uznania za to, że wraz z wieloma polskimi samorządami wszystkich szczebli odważnie opowiedzieli się Państwo po stronie wartości poświadczonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny i rodzicielstwa (art. 18), prawa do ochrony życia rodzinnego (art. 47), prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1) oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją (art. 72 ust. 1).

 

Mam nadzieję, że za Państwa przykładem pójdą władze kolejnych samorządów i już niedługo Samorządowa Karta Praw Rodzin będzie chronić małżeństwa, rodziny i dzieci w kolejnych polskich miastach, gminach, wsiach, powiatach i województwach!

 

Z poważaniem

 
 
PETYCJA TRAFI DO:
Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl