Jasełka na cenzurowanym!

zebranych podpisów:
 
 

Szanowni Państwo,

w ramach akcji „Jasełka na cenzurowanym” wspólnie domagaliśmy się kultywowania istotnych dla naszego dziedzictwa narodowego tradycji związanych z Bożym Narodzeniem i innymi katolickimi świętami. Broniliśmy zagwarantowanego Konstytucją prawa rodziców do wychowania dzieci w zgodzie ze swoimi przekonaniami. Nie zgadzaliśmy się na to, by niewielkie liczebnie, ale głośne i sowicie wynagradzane środowiska próbowały zablokować organizację szkolnych jasełek czy innych świątecznych zwyczajów.

 

Dziękuję za podpisy pod petycją w tej sprawie! Zapewniam, że nieprzerwanie monitorujemy wszelkie przejawy nadużyć polegających na ograniczaniu władzy rodzicielskiej, braku respektowania chrześcijańskiego systemu wartości i poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

 

adw. Jerzy Kwaśniewski

Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

 

Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl