Petycję podpisało
22 459
petycji patronuje
Imię i nazwisko:
 
E-mail:

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych), w celu informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wy... czytaj więcej

 

Jerzy Kwaśniewski

Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
 

Szanowni Państwo,

 

w poniedziałek 18 lutego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał „Warszawską Deklarację LGBT+”, zobowiązując się do realizacji szeregu postulatów ruchu politycznego LGBT. Zawarte w niej pomysły wyprzedzają radykalne pomysły lewicowych ideologów znane w innych krajach.

 

Skala korzyści, które w ciągu najbliższych lat odniosą aktywiści LGBT na mocy tego dokumentu, jest zatrważająca. Obejmuje zarówno kwestie związane z oświatą, działalnością publiczną, kulturą czy sportem, jak również prawo do wkroczenia tęczowej ideologii w obszar miejskich przetargów, które teraz będą kontrolowane pod względem poglądów kontrahentów na praktyki homoseksualne!

 

Podpisując deklarację, prezydent stolicy zobowiązał się również do prowadzenia w warszawskich szkołach zajęć na temat homoseksualizmu, biseksualizmu i transseksualizmu, w tym permisywnej seksedukacji. Zajęcia te – które mają realizować kontrowersyjne standardy WHO – będą ponadto zachęcały dzieci już w okresie wczesnego dzieciństwa do czerpania „radości i przyjemności z dotykania własnego ciała” i masturbacji.

 

Planowana jest także realizacja programu „Latarnik”, który zakłada, że w każdej szkole przynajmniej jedna osoba z kadry pedagogicznej będzie działała na rzecz wspierania LGBT. W praktyce oznacza to, że akcje takie jak „Tęczowy Piątek” na stałe wejdą do obowiązkowych zajęć szkolnych, a rodzice nie będą mieli prawa do zwolnienia swoich dzieci z tego typu warsztatów.

 

Prezydent Trzaskowski poparł również postulaty grupy aktywistów, którzy domagają się zorganizowania miejskiego hostelu dla osób z kręgu LGBT skonfliktowanych z rodzinami czy stworzenia Miejskiego Centrum Kulturalno-Społecznościowego dla tego środowiska. Dofinansowywane mają być organizacje kulturalne i sportowe sprofilowane pod kątem środowisk homoseksualnych. Na ratuszu wieszana będzie tęczowa flaga, a parada LGBT zostanie objęta miejskim patronatem. Rozwiązania te mają powstać nie tylko przy wydatnym wsparciu organizacyjnym miasta, ale dodatkowo być w większości przypadków finansowane z publicznych pieniędzy.

 

Rafał Trzaskowski obiecał powołać pełnomocnika ds. LGBT w Ratuszu oraz wprowadzić w stołecznych urzędach „Kartę Różnorodności”, zgodnie z którą od urzędników będzie wymagane, by zaangażowali się w realizację celów ruchu politycznego LGBT.

 

Realizacja postanowień deklaracji przyniesie bardzo wiele szkód – od deprawacji dzieci, przez absurdalne praktyki w urzędach, po pogłębianie uprzedzeń pomiędzy Polakami, dlatego wezwijmy prezydenta Warszawy do wycofania się z deklaracji. Póki co jest to jedynie akt polityczny, który nie pociąga za sobą skutków prawnych, dlatego zmiana stanowiska na tym etapie jest stosunkowo prosta.

 

Bardzo proszę o podpisanie tego apelu i przekazanie go Państwa znajomym. Jestem przekonany, że będzie to silny głos dla władz Warszawy i innych polskich miast, by zaprzestały podobnych działań.

 

Tylko wspólnie możemy dać odpór coraz śmielszym roszczeniom środowisk LGBT!

 

Z poważaniem

adw. Jerzy Kwaśniewski

 

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

z niepokojem przyjąłem informację o podpisaniu przez Pana 18 lutego 2019 r. deklaracji pt. „Warszawska Polityka Miejska na rzecz społeczności LGBT+”, która została przedstawiona w mediach jako „Karta LGBT”. Treść dokumentu zawiera szereg nieudokumentowanych stwierdzeń, a proponowane w nim działania budzą istotne wątpliwości co do zgodności z polskim porządkiem prawnym, w tym z Konstytucją RP.

 

Sprzeciw budzi postulat przebudowy warszawskiego systemu kontraktowania i zamówień publicznych, uzależniający współpracę miasta z podmiotami prywatnymi od akceptacji przez nie politycznych roszczeń ruchu LGBT, pod groźbą zastosowania „sankcji”. W umowach zawieranych z miastem ma się odtąd wymagać podporządkowania specjalnym klauzulom dotyczącym praw LGBT, rażąco naruszającym zasadę bezstronności władz publicznych, zawartą w art. 25 ust. 2 Konstytucji oraz art. 8 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Także propozycja angażowania wszystkich pracowników stołecznych urzędów w działania na rzecz LGBT budzi zasadnicze zastrzeżenia z perspektywy zakazu dyskryminacji zawartego w Kodeksie pracy.

 

Wątpliwości wywołuje również zamieszczony w deklaracji postulat „wprowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej” dotyczącej problematyki LGBT. Zajęcia mają być oparte na kontrowersyjnym modelu WHO, zgodnie z którym nauczana ma być m.in. „radość i przyjemność z dotykania własnego ciała oraz masturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa”. Urzeczywistnienie tego programu wykraczałoby poza kompetencje gminy, która nie może kształtować programu nauczania ani programu wychowawczego. Ani Prawo oświatowe, ani wydane na podstawie tej ustawy rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej nie przewidują prowadzenia takich zajęć w ramach edukacji szkolnej.

 

Deklaracja zapowiada także „aktywne wspieranie” tych nauczycieli, którzy będą protestować przeciwko rozstrzygnięciom kuratorium, rady pedagogicznej lub rodziców uczniów i wykorzystywać prowadzone przez siebie lekcje do promowania postulatów ruchu LGBT, a więc otwarcie przeciwstawiać się założeniom podstawy programowej. W zasady ustrojowe Rzeczypospolitej Polskiej, w tym gwarantujący prawa rodziców art. 48 Konstytucji, godzi również postulat stworzenia sieci „latarników” społecznych w warszawskich szkołach, którzy mają działać na rzecz uczniów identyfikujących się z grupami LGBT, również w przypadku konfliktu z rodziną.

 

W dokumencie jest mowa również o stworzeniu preferencji w zakresie wspierania kultury i sportu oraz przedsiębiorców i pracodawców zrzeszonych w „tęczowe sieci pracownicze”, co budzi wątpliwości z perspektywy konstytucyjnej zasady bezstronności władz publicznych, zasady równości wobec prawa (art. 32) oraz zasady wolności działalności gospodarczej (art. 20).  Materiał zapowiada też wsparcie Parady Równości poprzez objęcie jej patronatem i wywieszenie na ratuszu ideologicznego symbolu LGBT, chociaż główne postulaty tego politycznego wydarzenia podważają ugruntowane konstytucyjnie podstawowe instytucje prawa rodzinnego.

 

Dlatego apeluję do Pana o niezwłoczne wycofanie się z wadliwej deklaracji i respektowanie konstytucyjnych zasad obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

 
 
PETYCJA TRAFI DO:
Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl