Nie dla ograniczania wolności słowa we Francji!

zebranych podpisów:
 
 

Szanowni Państwo,
dziękujemy za podpis pod petycją „Upomnijmy się o wolność słowa we Francji!”.


Nie możemy godzić się na dyskryminację i stygmatyzację dzieci z zespołem Downa. Osoby niepełnosprawne powinny być wspierane i otaczane szczególną opieką, a nie zabijane w majestacie prawa. To wstyd, że społeczeństwa, które uważają się za kolebkę demokracji, nie tylko skazują na śmierć najbardziej niewinnych, ale także nie pozwalają o tym mówić.

 

Nie możemy też pozwalać, by głos obrońców życia od momentu poczęcia był uciszany. Dlatego każdy przejaw takiej dyskryminacji musi spotkać się z jednoznaczną reakcją sprzeciwu.


Zespół Ordo Iuris

 

Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl