Petycję podpisało
1 844
petycji patronuje
Imię i nazwisko:
 
E-mail:

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych), w celu informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wy... czytaj więcej

 

Andrzej Rozpłochowski

współtwórca NSZZ "Solidarność" w roku 1980, więzień polityczny
 

Szanowni Państwo,

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego nakłania nauczycieli do podjęcia akcji strajkowej od 8 kwietnia, w czasie zbliżających się egzaminów ósmoklasistów, egzaminów gimnazjalnych oraz matur. Ponad milion uczniów wraz z rodzicami żyje dzisiaj w niepewności, czy najważniejszy dla nich dotąd egzamin odbędzie się i jak będzie przebiegał nabór do szkół średnich.

 

Sformułowana przez przewodniczącego Sławomira Broniarza groźba posłużenia się promocją uczniów jako „orężem w ręku nauczycieli” prowadzącym do „totalnego kataklizmu” w edukacji przekroczyła wszelką miarę stosowności. Musimy zabrać głos.

 

Prawo do strajku jest jednym z najważniejszych praw politycznych gwarantowanych Konstytucją RP. Pamiętamy jednak, że cel nie uświęca środków i nie mniej ważne jest prawo dziecka do nauki, gwarantowane przez Konstytucję RP i Konwencję o prawach dziecka.

 

Wszyscy rodzice wiedzą, że relacja z nauczycielem oparta jest na szczególnej więzi zaufania. Powierzając nauczycielom nasze dzieci, chcemy wierzyć, że zadania wychowawcze będą dla nich nie tylko pracą, ale także misją. Dzielimy się z nimi naszą największą odpowiedzialnością – przyszłością naszych dzieci.

 

Zarówno odpowiedzialność, jak i roztropność przemawiają za tym, by w sytuacji, gdy prawo do strajku może zostać wykorzystane ze szkodą dla setek tysięcy dzieci i ich rodzin, powstrzymać się w tych konkretnych dniach od udziału w akcji protestacyjnej.

 

Dlatego w imieniu przedstawicieli środowiska akademickiego, w imieniu działaczy opozycji antykomunistycznej, w imieniu nauczycieli – sygnatariuszy naszej petycji - apelujemy, by nie rezygnując ze starań o własne sprawy, ZNP zaniechało działań, które uderzą w dzieci i ich przyszłość.

 

Apelujemy o wyważenie wolności strajkowej i dobra dzieci.

 

Apelujemy o zaniechanie strajku przynajmniej w dniach egzaminów.

 

Dlatego zachęcamy do poparcia petycji skierowanej do organizacji związkowych i zawierającej wezwanie do nauczycieli, by w imię odpowiedzialności za dobro swoich wychowanków zrezygnowali z działań strajkowych podczas egzaminów!

 

Z poważaniem

Andrzej Rozpłochowski

współtwórca NSZZ "Solidarność" w roku 1980, więzień polityczny

 


 

SYGNATARIUSZE APELU DO NAUCZYCIELI

Z PORĘCZENIA ANDRZEJA ROZPŁOCHOWSKIEGO


 1. Prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Opala
 2. Prof. dr. hab. n. med. Marek Rudnicki
 3. Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień
 4. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Markiewicz
 5. Prof. dr hab. Andrzej Waśko
 6. Prof. dr hab. Zofia Zielińska
 7. Prof. dr hab. Krzysztof Dybciak
 8. Dr hab. inż. Krzysztof Gosiewski
 9. Dr Katarzyna Wilczok
 10. Ryszard Majdzik - działacz opozycji antykomunistycznej, więzień polityczny
 11. Andrzej Sobieraj - współtwórca NSZZ "Solidarność" w roku 1980, więzień polityczny
 12. Przemysław Miśkiewicz - działacz opozycji antykomunistycznej, więzień polityczny
 13. Eugeniusz Karasiński - działacz NSZZ "Solidarność" w latach 80., więzień polityczny
 14. Andrzej Sikora - prawnik, I Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach
 15. Anna Rakocz - działaczka opozycji antykomunistycznej, więzień polityczny
 16. Andrzej Jarczewski - filozof, pisarz, działacz opozycji antykomunistycznej, więzień polityczny
 17. Sławomir Czyż - prawnik, działacz opozycji antykomunistycznej, więzień polityczny
 

Drodzy Nauczyciele, Koleżanki i Koledzy,

 

wykonujecie szczególny zawód. Każdego dnia przygotowujecie kolejne pokolenia Polaków do przejęcia odpowiedzialności za nasz kraj. Wasza praca to coś więcej niż proste wykresy, tabele czy procenty. Dobro, które płynie z edukacji, ma często postać niematerialną i niewymierną. Sami też niejednokrotnie otrzymywaliście dowody uznania od uczniów, wdzięcznych za Waszą pomoc i wsparcie, które pozwoliły im w życiu wiele osiągnąć. Najbliższy czas, wraz z zapowiedzią strajku, jest sytuacją, która może to zaufanie podważyć.

 

Wiemy, że wymagania wobec szkoły i nauczycieli stale rosną, dlatego wszyscy zgadzamy się, że pensje pedagogów powinny być wyższe. To zawód szczególnej odpowiedzialności i zaufania społecznego. Trzeba jednak podkreślić, że Wasze dążenia do poprawy sytuacji finansowej nie mogą odbywać się kosztem, który w ostateczności najbardziej obciąży dzieci. Walcząc o swoje słuszne interesy, musicie mieć świadomość, że nieprzystąpienie uczniów do egzaminów w wyznaczonym terminie będzie oznaczać dla nich stracony rok i niemożność zrealizowania planów, na które pracowali wraz z Wami przez kilka, czasem kilkanaście lat edukacji. Dla wielu z nich, może to być największa porażka w życiu, która negatywnie odbije się na ich motywacji do dalszej nauki.

 

Nadchodzący okres podwójnych wyborów – do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu, uruchomił już nieuczciwą kampanię, w której elementem brudnej gry jest dobro naszych dzieci, młodzieży i ich Rodzin. Wywoływanie protestów nauczycieli staje się narzędziem tej gry, niemającym bynajmniej na celu jakiegokolwiek ich dobra. Nie wolno dać się nabrać przez wzięcie w niej udziału!

 

Strajk w tym okresie, a zwłaszcza podczas egzaminów może się również wiązać z poważnym kryzysem wizerunkowym zawodu nauczyciela, a także negatywnie wpłynąć na relację między gronem pedagogicznym a rodzicami. To zapewne ostatnia rzecz, jakiej ktokolwiek z nas chciałby doświadczyć.

 

Mając na uwadze dobro uczniów, jak również pozycję nauczyciela w społeczeństwie zwracamy się do Was, Koleżanki i Koledzy, z prośbą o rezygnację z akcji protestacyjnej w czasie bieżących kampanii wyborczych. Jesteśmy przekonani, że w dalszej perspektywie takie działanie przyniesie więcej korzyści w Waszej walce o wyższe wynagrodzenia.

 

Z wyrazami najwyższego szacunku i uznania

 
 
PETYCJA TRAFI DO:
Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl