Petycję podpisało
9 623
petycji patronuje
Imię i nazwisko:
 
E-mail:

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108, dalej jako Instytut, oraz Fundacja NIEDZIELA - Instytut Mediów z siedzibą w Częstochowie, adres do korespondencji: ul. 3 maja 12, 42-200 Częstochowa, dalej jako Fundacja (łącznie: współadministratorzy danych osobowych), w celu złożenia petycji do o. Mariana Waligóry, przeora Jasnej Góry, informowania o przebiegu... czytaj więcej

 
 

Apel o uszanowanie narodowych świętości

 

Szanowni Państwo,

 

w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z niespotykaną dotąd kampanią nienawiści i pogardy wobec katolików. Jednym z takich bolesnych wydarzeń było sprofanowanie tak drogiego dla Polaków wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej z aureolą zawierającą sześciobarwny logotyp LGBT, który lewicowe aktywistki rozwiesiły na toaletach i śmietnikach w Płocku. Niestety, Sąd Rejonowy w Płocku uniewinnił kobiety oskarżone o obrazę uczuć religijnych. Instytut Ordo Iuris, który reprezentował pokrzywdzonego proboszcza miejscowej parafii, zapowiada złożenie apelacji. Podczas procesu dopuszczono się uchybienia jakim był brak powołania biegłego w postępowaniu pierwszej instancji.

 

Podniesienie ręki na ikonę Jasnogórskiej Pani, największy symbol wiary ojców polskiej ziemi, która na przestrzeni wieków przetrwała liczne napady, potop szwedzki i komunistyczne prześladowania, jest ciosem w samo serce naszej wiary, w nas samych i w naszą narodową tożsamość.

 

Chcemy wierzyć, że autorzy profanacji, pochłonięci bieżącą walką polityczną, nie są świadomi krzywdy, którą nam wyrządzają. Dlatego w imieniu reprezentowanych przez nas organizacji: zwracamy się do naszych rodaków i sąsiadów z prośbą o szacunek dla wiary i spuścizny minionych pokoleń. Pragniemy, by Polak nie krzywdził drugiego Polaka.

 

Zachęcamy do podpisywania się pod apelem i przekazanie go Państwa znajomym, by jak najwięcej osób mogło stanąć w obronie Królowej Polski.

 

Adw. Jerzy Kwaśniewski

prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris”,

ks. Zbigniew Kucharski

dyrektor Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA,

Urszula Furtak

prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce,

adw. Ireneusz Wilk

prezes „Fundacji NIEDZIELA. Instytut Mediów”

Andrzej B. Piotrowicz

jeden z inicjatorów akcji „Z Maryją i św. Ojcem Pio CZYŚCIMY CZYŚCIEC”,

Tomasz Wawrzkowicz

delegat stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce,

ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz

chrystusowiec,

s. Mirona Turzyńska

przełożona prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej z Orlika

w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z niespotykaną dotąd kampanią nienawiści i pogardy wobec katolików. Jednym z takich bolesnych wydarzeń było sprofanowanie tak drogiego dla Polaków wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej z aureolą zawierającą sześciobarwny logotyp LGBT, który lewicowe aktywistki rozwiesiły na toaletach i śmietnikach w Płocku. Niestety, Sąd Rejonowy w Płocku uniewinnił kobiety oskarżone o obrazę uczuć religijnych. Instytut Ordo Iuris, który reprezentował pokrzywdzonego proboszcza miejscowej parafii, zapowiada złożenie apelacji. Podczas procesu dopuszczono się uchybienia jakim był brak powołania biegłego w postępowaniu pierwszej instancji.

 

Podniesienie ręki na ikonę Jasnogórskiej Pani, największy symbol wiary ojców polskiej ziemi, która na przestrzeni wieków przetrwała liczne napady, potop szwedzki i komunistyczne prześladowania, jest ciosem w samo serce naszej wiary, w nas samych i w naszą narodową tożsamość.

 

Chcemy wierzyć, że autorzy profanacji, pochłonięci bieżącą walką polityczną, nie są świadomi krzywdy, którą nam wyrządzają. Dlatego w imieniu reprezentowanych przez nas organizacji: zwracamy się do naszych rodaków i sąsiadów z prośbą o szacunek dla wiary i spuścizny minionych pokoleń. Pragniemy, by Polak nie krzywdził drugiego Polaka.

 

Zachęcamy do podpisywania się pod apelem i przekazanie go Państwa znajomym, by jak najwięcej osób mogło stanąć w obronie Królowej Polski.

 

Nie obrażaj naszej Matki i Królowej!

 

Przyjacielu, Sąsiedzie, Rodaku,

 

jesteśmy Polakami, chrześcijanami i katolikami. Od pierwszych chwil życia najświętszy wizerunek naszej Matki, Częstochowskiej Madonny, towarzyszy nam w rodzinnym domu, w parafialnym kościele, w szkole, w miejscu pracy. Jasnogórska Pani przyjmowała nas, gdy jako dzieci pielgrzymowaliśmy do Niej, by dziękować za dar Pierwszej Komunii Świętej. Jako maturzyści u Jej stóp prosiliśmy o powodzenie na egzaminie dojrzałości. Ze wszystkich zakątków Ojczyzny zmierzamy sierpniowym pielgrzymim szlakiem, by wraz z tysiącami rodaków oddawać Jej hołd.

 

To oczy Jasnogórskiej Pani spoglądają na nasze domy z milionów Jej świętych wizerunków. Tuląc swego Syna, kieruje ku Niemu nasze myśli i modlitwy. Zgodnie ze słowami św. Maksymiliana Kolbego: „Przez Maryję do Jezusa”, zgodnie z dewizą św. Jana Pawła II: „Totus Tuus” – „Cały Twój”.

 

Nasza Jasnogórska Matka już nie raz łączyła Polaków w najtrudniejszych czasach, gdy była sprawczynią i znakiem jedności narodu, przynosiła pokój zwaśnionym frakcjom.

 

Jasna Góra od wieków jest religijnym, tożsamościowym i cywilizacyjnym sercem wspólnoty narodowej, łącząc nas w wyrażonej Preambułą Konstytucji RP wdzięcznością „za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach”.

 

Jako przedstawiciele wielu zawodów, ludzie o najróżniejszych doświadczeniach i osobistej historii oddania Najświętszej Maryi Pannie, jako matki i ojcowie młodego pokolenia Polaków – wyrażamy nasz ból, smutek i oburzenie brutalnym znieważeniem naszej Mamy. Każda drwina z Niej i Jej Syna to cios w nas samych, w serce naszej wiary i w nasze uczucia.

 

Dlatego prosimy Cię, jako rodaka i naszego sąsiada, o refleksję i chwilę zadumy. Nie przywołujemy przepisów prawa, nie odwołujemy się do partyjnych podziałów i politycznych sporów. Pragniemy jedynie, aby Polak nie krzywdził drugiego Polaka. Aby szacunek dla wiary i najświętszych symboli naszej ojczystej historii łączył nas jako obywateli Rzeczypospolitej.

 

Jeszcze nie jest za późno, by nie dopuścić do przekroczenia ostatecznej granicy. Nie niszczmy narodowych świętości dla doraźnych, politycznych walk i medialnego rozgłosu!

 

Dla dobra wspólnej Ojczyzny, z szacunku dla siebie nawzajem i dla minionych pokoleń, prosimy Cię: „Nie obrażaj naszej Mamy!”.

 

Adw. Jerzy Kwaśniewski – prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris”,

ks. Zbigniew Kucharski – dyrektor Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA,

Urszula Furtak – prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce,

adw. Ireneusz Wilk – prezes „Fundacji NIEDZIELA. Instytut Mediów”

Andrzej B. Piotrowicz – jeden z inicjatorów akcji  „Z Maryją i św. Ojcem Pio CZYŚCIMY CZYŚCIEC”,

Tomasz Wawrzkowicz – delegat stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce,

ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – chrystusowiec,

s. Mirona Turzyńska – przełożona prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej z Orlika

 
 
PETYCJA TRAFI DO:
PARTNERZY AKCJI:
Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl