O właściwą pozycję małżeństwa w programie szkolnym!

zebranych podpisów:
 
 

Szanowni Państwo, 

dziękujemy za podpis pod petycją „O właściwą pozycję małżeństwa w programie szkolnym”.

 

Państwa aktywna postawa sprawiła, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w nowej postawie programowej „Wychowania do Życia w Rodzinie” zaakceptowało postulaty organizacji społecznych i wprowadziło wiele pozytywnych m.in. dotyczących właściwej pozycji małżeństwa.

 

W przeciwieństwie do wcześniejszego projektu, gdzie pojęcie „małżeństwa” pojawiało się niemalże na końcu bloku tematycznego dotyczącego rodziny, w dodatku tuż obok problematyki separacji i rozwodów, w ostatecznym brzmieniu podstawy programowej to właśnie „małżeństwo” rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny przedstawione zostało jako fundament życia rodzinnego i stało się punktem wyjścia i asumptem dla wszystkich rozważań związanych z rodziną. Zgodnie z rekomendacjami Instytutu Ordo Iuris wspartymi podpisami pod niniejszą petycją, MEN wzbogacił program WDŻ o tematykę trwałości małżeństwa, wagi odpowiedniego przygotowania do małżeństwa oraz zagadnienie dojrzałości do wstąpienia w związek małżeński, których brak może być przyczyną rozpadu związku.

 

Bardzo dziękujemy za udział w tej akcji, bo tylko razem możemy wpływ na rzeczywistość i kształtować właściwy ład prawny.

 

Instytut Ordo Iuris

 

Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl