Petycję podpisało
31 574
petycji patronuje
Imię i nazwisko:
 
E-mail:

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych), w celu informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wy... czytaj więcej

 

Arthur Kubik i Jerzy Kwaśniewski

 

Szanowni Państwo,

 

MSZ w Oslo potwierdził szokujące doniesienia polskich i norweskich mediów o żądaniu wycofania z placówki Konsula RP Sławomira Kowalskiego, znanego z pomocy wielu Polakom w Norwegii. Stanowisko władz norweskich oburzyło norweską Polonię oraz tych wszystkich, którzy swoją pracą wspierali starania Konsula o poprawę losu rodaków i ich rodzin na emigracji.

 

Próba usunięcia Sławomira Kowalskiego z funkcji Konsula RP to cios w polskie rodziny mieszkające w Norwegii. Polski dyplomata traktuje swoją służbę jako prawdziwe powołanie. Jego zaangażowanie w obronie polskich dzieci oraz godności polskiej rodziny za granicą doceniane było ponad podziałami politycznymi. Skierowany na placówkę w Oslo jeszcze przez Radosława Sikorskiego, odebrał w 2016 roku od nowego rządu nagrodę MSZ im. Andrzeja Kremera „Konsul Roku”

 

Konsul Kowalski od lat niezwykle skutecznie występuje w obronie polskich rodzin, w szczególności tych prześladowanych przez Urząd Barnevernet, co do którego wspólnota międzynarodowa – Rada Europy i trybunał w Strasburgu – sformułowała zarzut naruszania praw człowieka. Jego działania pozostają w zgodzie z polskimi interesami jak i z krajowym i międzynarodowym prawem konsularnym. Prawo konsularne wprost stanowi, że „zadaniem konsula Rzeczypospolitej Polskiej jest ochrona interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli za granica” (art. 1 ustawy Prawo konsularne oraz art. 5 lit. a) Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych). W szczególności polski konsul zobowiązany jest do udzielenia pomocy i opieki polskim obywatelom, w tym do ochrony małoletnich (art. 5 lit. h) Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych).

 

Norweskie władze wydają się nie pamiętać nagłośnionej w Polsce sytuacji z ubiegłego roku, kiedy to norwescy policjanci użyli wobec konsula siły. Został on wypchnięty z lokalu, w którym znajdował się polski obywatel – dziecko odebrane rodzicom przez Barnevernet, którego prawo do kontaktu z polskim konsulem zostało w ten sposób naruszone. Rozumiemy zatem, że skuteczna i zdecydowana działalność konsula Sławomira Kowalskiego jest dla niektórych urzędników w Norwegii niewygodna. Nie może to jednak nigdy stać się przyczyną ingerencji władz norweskich w suwerenne decyzje władz polskich.

 

Z całą pewnością nie są to przesłanki do tego, by żądać jego usunięcia z kraju. Choć rzecznik norweskiego MSZ przyznał, że konsul Kowalski nie ma obowiązku opuszczenia placówki w Oslo, to, pomimo tego, Norwegowie naciskają, żeby polski dyplomata został odsunięty od pełnionych obowiązków.

 

Dlatego w tej trudnej sytuacji, w imieniu związku zawodowego Solidaritet Norge i Instytutu Ordo Iuris, bardzo prosimy o podpisanie petycji do polskiego MSZ z apelem, aby – doceniając dotychczasową pracę Sławomira Kowalskiego – nie odwoływać tego wspaniałego człowieka z urzędu Konsula RP w Oslo. Chcemy, by mógł dalej służyć Polakom na obczyźnie.

 

Państwa głos jest bardzo ważny, bo wciąż istnieje szansa na pomyślne rozpatrzenie tej sprawy!

 

Artur Kubik, Przewodniczący Solidaritet Norge

Adw. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Instytutu Ordo Iuris

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

jestem głęboko oburzony potwierdzonym przez norweskie i polskie media żądaniem norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby wycofać z placówki konsularnej w Oslo Konsula RP dr. Sławomira Kowalskiego.

 

Usunięcie tego dyplomaty z funkcji Konsula RP byłoby ciosem w polskie rodziny mieszkające w Norwegii. Dr Kowalski traktuje swoją służbę jako prawdziwe powołanie. Jego zaangażowanie w obronie polskich dzieci oraz godności polskiej rodziny za granicą doceniane było ponad podziałami politycznymi. Skierowany na placówkę w Oslo jeszcze przez Radosława Sikorskiego, odebrał w 2016 roku od nowego rządu nagrodę MSZ im. Andrzeja Kremera „Konsul Roku”. W uzasadnieniu przyznania nagrody ministerstwo wskazywało, że wyróżnienie jest ukłonem wobec wszystkich, którzy walczą o polskie dzieci i godność polskiej rodziny za granicą".

 

Dr Kowalski dał się poznać jako człowiek niezwykle zaangażowany i w pełni oddany służbie na rzecz polskich obywateli mieszkających w Norwegii. W pełnieniu swej funkcji był wzorem oddanej, a zarazem pełnej szacunku dla przyjmującego państwa służby rodakom prześladowanym przez Barnevernet. Ten norweski Urząd ds. Dzieci jest obecnie przedmiotem krytyki społeczności międzynarodowej. Tylko w 2018 roku głos w sprawie naruszeń standardów praw człowieka przez Barnevernet zabrało Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy oraz Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

 

Oczekuję, że polskie MSZ nie ulegnie bezpodstawnej presji na odwołanie polskiego urzędnika, którego działania służą rodakom na emigracji. Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych jasno stanowi, że funkcja konsula polega na „udzielaniu pomocy i opieki obywatelom państwa wysyłającego” oraz ochronie „interesów małoletnich i innych osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, obywateli państwa wysyłającego” (Art. 5 pkt. a i h). Ponadto polskie Prawo konsularne określa zadania konsula, do których należy „ochrona prawa i interesów Rzeczpospolitej Polskiej oraz jej obywateli w granicach dozwolonych przez prawa międzynarodowe” (Art. 18 pkt. 1). Ponadto wskazuje, że „pomoc konsularna jest udzielana w niezbędnym zakresie i z zastosowaniem środków koniecznych do ochrony istotnych praw i interesów obywatela polskiego (Art. 20 pkt. 2).

 

Dlatego oczekuję, że docenienie pracy polskiego dyplomaty będzie miało nie tylko wymiar honorowy. Apeluję, żeby polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ulegało norweskiej presji i pozwoliło dr. Sławomirowi Kowalskiemu kontynuować misję. Wierzę, że ten wspaniały człowiek uczyni jeszcze wiele dobrego dla polskich obywateli mieszkających w Norwegii.

 

Z wyrazami szacunku

 
 
PETYCJA TRAFI DO:
PARTNERZY AKCJI:
Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl