Stop atakowi na Profesora Smyczyńskiego

zebranych podpisów:
 
 

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za wsparcie, którego w ramach akcji „Stop atakowi na prof. Tadeusza Smyczyńskiego” udzieliliście Państwo wybitnemu polskiemu prawnikowi.

 

Prof. Smyczyński w swoim klasycznym podręczniku „Prawo rodzinne i opiekuńcze” zawarł oczywiste stwierdzenie, że „fundamentem rodziny jest para składająca się z mężczyzny i kobiety” , a próby zrównania małżeństwa ze związkami osób jednej płci uznał za „przejawy nadużywania idei ochrony praw człowieka”.

 

Za te słowa spotkał go bezprecedensowy atak ze strony lobby LGBT, wspieranego przez „Gazetę Wyborczą”. Bardzo krzywdząca była również reakcja Wydawnictwa C.H. Beck, które w sposób bezrefleksyjny ugięło się pod żądaniami grupki skrajnych aktywistów, przyczyniając się do prób dyskredytacji dorobku powszechnie szanowanego eksperta od prawa rodzinnego.

 

Jednak dzięki Państwa zaangażowaniu w tę sprawę, wydawnictwo C.H. Beck porozumiało się z autorem podręcznika i zamieściło sprostowanie swojego wcześniejszego pochopnego oświadczenia.

Każdy podpis pod petycją wysłaną w tej sprawie do wydawnictwa był nie tylko gestem solidarności z poniewieranym profesorem, ale i wyrazem niezgody na ideologiczny terror subkultury LGBT.

 

Zespół Ordo Iuris

 

 

Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl