Petycję podpisało
3 397
petycji patronuje
Imię i nazwisko:
 
E-mail:

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, kod pocztowy: 00-695, dalej jako Fundacja oraz Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484, dalej jako Instytut (łącznie: współadministratorzy danych osobowych), w celu złożenia petycji do Prezydenta m. st. Warszawy oraz Ministra Edu... czytaj więcej

 

Paweł Kwaśniak i Jerzy Kwaśniewski

 

Szanowni Państwo,

 

prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zobowiązał dyrektorów szkół do wprowadzenia programu „walki z mową nienawiści”. Jednak pod szczytną ideą kryje się podstępny sposób na indoktrynowanie dzieci i propagowanie homoseksualnego stylu życia.


Program napisany przez radykalne środowiska lewicowe służy wprowadzaniu do systemu edukacji skrajnie ideologicznych treści. Jego autorzy pod pozorem walki z nienawiścią próbują wpoić dzieciom własną wizję świata i wyrzucić ze szkoły wychowanie w duchu wartości takich jak: tożsamość narodowa, tożsamość małżeństwa, rola rodziny i rodziców w wychowaniu dziecka, rola religii w życiu rodzin i życiu wspólnoty narodowej.

 

Przykładowo, zalecany podręcznik pt. „Zakładki” zachęca do dyskusji nad projektem ustawy przyznającej środki budżetowe na rzecz wsparcia dla młodych gejów i lesbijek. Z kolei autorzy drugiego podręcznika („Kompasik”) chcą pomóc dzieciom walczyć z homofobią w „rolniczych regionach Europy Środkowej i Wschodniej”, gdzie „homoseksualiści, biseksualiści i transseksualiści spotykają się z dyskryminacja prawną, nękaniem i przemocą ze strony ludności”.

 

Rażący jest dobór grup, które zdaniem władz Warszawy są szczególnie narażone na „mowę nienawiści”. Autorzy programu twierdzą, że najczęściej dotyczy ludzi o innej orientacji seksualnej, w tym biseksualistów i transseksualistów, a także muzułmanów i uchodźców. Wśród przykładów ofiar nie znajdziemy natomiast rodzin wielodzietnych czy katolików. 


Dlatego musimy w tej sprawie wyrazić swoje stanowisko i zaprotestować przeciwko tym destrukcyjnym działaniom. Nie możemy pozwolić na to, by szkoła stała się miejscem, które zamiast uczyć dzieci i młodzież szacunku do drugiego człowieka było wykorzystywane do podstępnego manipulowania umysłami młodych Polaków.

 

Pamiętajmy, że Warszawa to tylko preludium i lada dzień z takimi samymi problemami będą musieli zmagać się rodzice w całym kraju. Lekcje o „mowie nienawiści” podobne do warszawskich zapowiedziano już także we Wrocławiu i w Lublinie.

 

Musimy wyrazić swój sprzeciw. Wezwijmy prezydenta Warszawy do natychmiastowego wycofania z programu szkolnego zajęć, które nie mają nic wspólnego ze zwalczaniem nienawiści, a stanowią narzędzie indoktrynacji lobby LGBT!

 

Prosimy o podpisanie apelu i przekazanie go Państwa znajomym. Sprawa jest bardzo pilna, bo zajęcia mają być przeprowadzone w najbliższym tygodniu. 

 

Z poważaniem

 

Paweł Kwaśniak, Prezes Centrum Życia i Rodziny

adw. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Zarządu Ordo Iuris

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

z ogromnym niepokojem przyjąłem informację o treści wprowadzanego do stołecznych szkół programu „walki z mową nienawiści”. Opublikowane w Internecie materiały jednoznacznie wskazują bowiem, że planowane lekcje zamiast przeciwdziałać agresji w życiu publicznym będą służyć jako narzędzie indoktrynacji dzieci i młodzieży

 

Mowa nienawiści jest w nich ujmowana tak szeroko, że obejmuje nawet wypowiedzi „racjonalne” i „uzasadnione”, które nie są obraźliwe, ale krytykują postulaty ideologiczne skrajnej lewicy. Bardzo wybiórczo przedstawia się ofiary, widząc je tylko po jednej stronie. Szczególnie narażone na mowę nienawiści mają być m.in. feministki czy osoby prowadzące homoseksualny styl życia. Całkowicie pomija się inne grupy, takie jak rodziny wielodzietne, chrześcijan czy osoby ubogie, których dyskryminacja została dowiedziona ponad wszelką wątpliwość. 

 

Należy też pamiętać, że wbrew treści pisma, które przesłał Pan do szkół, prezydent miasta nie może nakazywać szkołom określonego działania w sprawach dydaktyczno-wychowawczych (art. 57 ust. 4 Prawa oświatowego).

 

Komunikat zamieszczony na oficjalnej stronie Urzędu m. st. Warszawy mówi, że „w warszawskich szkołach jeszcze przed feriami, podczas godzin wychowawczych, nauczyciele razem z uczniami będą rozmawiać o tym, jak przeciwdziałać mowie nienawiści”. W połączeniu z doniesieniami medialnymi wskazuje on na władczą interwencję organu nadzorczego w działalność dydaktyczno-wychowawczą szkoły. 

 

Mimo wymogu prawnego nie uzyskał Pan zgody rad rodziców na proponowane zmiany w programach wychowawczych szkół. Wpisuje się to w szerszą tendencję do ignorowania prawa rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z ich własnymi przekonaniami (Art. 48 ust. 1 Konstytucji RP). 

 

Dlatego oczekuję wycofania wadliwego programu i rozpoczęcia szerokiej, autentycznej debaty publicznej na temat zwalczania nienawiści, do której zaproszeni zostaną rodzice. Jestem przekonany, że takie rozwiązanie pozwoli na wypracowanie najskuteczniejszych środków do walki z pogardą, agresją słowną i ostracyzmem.  

 

Z wyrazami szacunku

 

DW: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska

 
 
PETYCJA TRAFI DO:
PARTNERZY AKCJI:
Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl