Petycję podpisało
5 188
petycji patronuje
Imię i nazwisko:
 
E-mail:

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych), w celu informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskaza... czytaj więcej

 

Karina Bosak

Dyrektor Centrum Wolności Religijnej
 

Szanowni Państwo,

 

w ostatnich dniach doszło do ponownego nasilenia w naszym kraju fali agresji wymierzonej w chrześcijan i na to, co jest dla nich święte. Napastliwa nagonka przyjmuje coraz bardziej drastyczny wymiar.

 

Bezprecedensowe ataki na świątynie oraz umieszczanie na ich murach wulgaryzmów w odpowiedzi na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, iż zabijanie dzieci z powodu podejrzenia o chorobę jest niezgodne z polską Konstytucją przybierają na sile.

 

Wojna prowadzona jest na ulicach i w kościołach. Dochodzi do aktów przerywania Mszy Świętej. To co przeraża to fakt, iż jest to powodem do dumy dla przedstawicielki naszego parlamentu, jaką jest posłanka Scheuring-Wielgus. Wraz z mężem przeszkodziła w sprawowaniu Mszy Świętej w jednym z toruńskich kościołów wnosząc przed ołtarz tabliczki z napisami „Kobieto! Sama umiesz decydować” oraz „Kobiety powinny mieć prawo do decydowania czy będą rodzić czy nie a nie państwo w oparciu o religię katolicką”.

 

Chrześcijanie mobilizują się w obronie kościołów, jednak nie czują się bezpieczni, a niekiedy wręcz bezsilni wobec ataków zwolenników aborcji.

 

Dzisiejsze wydarzenia są niestety nasileniem wydarzeń sprzed kilku tygodni, kiedy to głośnym echem odbiła się informacja o profanacji figury Chrystusa Króla na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Michał Sz., określający siebie jako „Margot”, zawiesił na niej  sześciobarwną flagę LGBT, owinął głowę Jezusa różową szmatą z symbolami ruchów anarchistycznych oraz przyczepił wulgarne napisy skierowane do osób wierzących.


Do publicznego znieważenia świętości doszło w ostatnim czasie również na oczach mieszkańców Słubic. Dopuścili się jej uczestnicy parady LGBT. Wulgarnie ubrani i wykrzykujący hasła o „tolerancji i równości” działacze nieśli sztandar ze zbezczeszczonym wizerunkiem Matki Bożej CzęstochowskiejPodobny akt przemocy symbolicznej miał miejsce także w Gdańsku. Po raz kolejny doszło do znieważenia Najświętszego Sakramentu, którego imitacja została zestawiona z żeńskimi genitaliami. Chociaż wielu oburzonych przechodniów zgłaszało funkcjonariuszom policji, że makieta narusza prawo, żaden z przedstawicieli organów ścigania nie zareagował.

 

To tylko kilka przykładów rosnącej chrystianofobii. Niestety, takich przypadków szydzenia z dogmatów wiary, obrazy uczuć religijnych, a nawet fizycznych napaści jest coraz więcej.

 

Jednak mimo tego, że polskie przepisy prawne nakazują ściganie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawców tych działań, prawo nie zawsze jest skutecznie egzekwowane. Wieloletnie zaniedbania i lekceważenie przestępstw z nienawiści doprowadziły do eskalacji problemu.

 

To z kolei powoduje rosnącą bezsilność wiernych wobec bezkarności sprawców. Trudny do zaakceptowania paradoks tkwi w fakcie, że do tego typu sytuacji dochodzi w kraju, w którym większość deklaruje się jako katolicy.

 

Trzeba pamiętać, że jeżeli chociaż część takich incydentów będzie lekceważona, granice będą się przesuwać, ataki radykalnej antychrześcijańskiej lewicy staną coraz silniejsze, a agresja względem chrześcijan coraz śmielsza.

 

Najwyższy czas stanowczo przeciwstawić się przypadkom chrystianofobii, ale i domagać się surowego karania przestępstw z nienawiści wobec ludzi wiary.

 

Znane słowa „Dla triumfu zła potrzeba tylko, żeby dobrzy ludzie nic nie robili” stają się niezwykle aktualne.

 

Pora powiedzieć STOP aktom nienawiści wobec chrześcijan w Polsce!


Z poważaniem

Karina Walinowicz

 

Szanowny Panie Ministrze,

z niepokojem obserwujemy kampanię nienawiści i pogardy wobec chrześcijan w Polsce, która w ostatnim czasie przybrała niespotykane rozmiary.

 

Byliśmy świadkami kolejnych aktów znieważania przedmiotów czci religijnej, szydzenia z dogmatów i samej wiary oraz obrazy uczuć religijnych, których sprawcy nie kryli dumy ze swych występków.

 

To już nie jest przemoc symboliczna, lecz konkretny przypadek, gdy rozsiewana nienawiść doprowadziła do przestępstwa, którego ofiarą stał się konkretny człowiek.

 

Ochrona uczuć religijnych nie jest przywilejem, ale jedną z gwarancji wolności sumienia i religii, chronionych przez art. 53 ust 1 Konstytucji oraz art. 9 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Ponadto polski kodeks karny w art. 196 k.k. przewiduje wprost, iż kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega karze nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.

 

Dlatego uważamy, że z całą stanowczością i surowością należy wykorzystać istniejące instrumenty prawne umożliwiające ściganie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawców wszelkich czynów naruszających wolność religijną.

 

Apelujemy do Pana Ministra o osobisty nadzór nad postępowaniami karnymi w sprawach dotyczących naruszeń konstytucyjnej wolności religii, aby nieuchronność kary dla sprawców przestępstw inspirowanych nienawiścią była czynnikiem odstraszającym potencjalnych naśladowców przed popełnianiem podobnych przestępstw i by nikt nie stał ponad prawem.

 

Domagamy się, by przepisy karne były skutecznie egzekwowane przez organy ścigania, a wszyscy bez wyjątku sprawcy obrazy uczuć religijnych i znieważania symboli religijnych stanęli przed wymiarem sprawiedliwości i ponieśli odpowiedzialność za swoje czyny.

 

Z wyrazami szacunku

 
 
PETYCJA TRAFI DO:
Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl