Petycję podpisało
3 752
petycji patronuje
Imię i nazwisko:
 
E-mail:

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych), w celu informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskaza... czytaj więcej

 

Karina Walinowicz

Dyrektor Centrum Wolności Religijnej
 

Szanowni Państwo,

w ostatnich tygodniach doszło do niespotykanej dotąd w naszym kraju fali agresji wymierzonej w katolików i to, co jest dla nich święte. Napastliwa nagonka przyjmuje coraz bardziej drastyczny wymiar. Skala ataków jest druzgocąca – od znieważania wizerunków Matki Bożej i parodiowania katolickiej procesji, przez zniszczenie krucyfiksu w katedrze w Kwidzynie czy uszkodzenie ołtarza w Rypinie, aż po atak z nożem na księdza, który wchodził do kościoła we Wrocławiu, by odprawić tradycyjną Mszę św.

 

To tylko kilka przykładów rosnącej chrystianofobii. Niestety, takich przypadków szydzenia z dogmatów wiary, obrazy uczuć religijnych, a nawet fizycznych napaści jest coraz więcej.

 

Jednak mimo tego, że polskie przepisy prawne nakazują ściganie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawców tych działań, prawo nie zawsze jest skutecznie egzekwowane. Wieloletnie zaniedbania i lekceważenie przestępstw z nienawiści doprowadziły do eskalacji problemu.

 

To z kolei powoduje rosnącą bezsilność wiernych wobec bezkarności sprawców. Trudny do zaakceptowania paradoks tkwi w fakcie, że do tego typu sytuacji dochodzi w kraju, w którym większość deklaruje się jako katolicy.

 

Trzeba pamiętać, że jeżeli chociaż część takich incydentów będzie lekceważona, granice będą się przesuwać, ataki radykalnej antychrześcijańskiej lewicy staną coraz silniejsze, a agresja względem chrześcijan coraz śmielsza.

 

Najwyższy czas stanowczo przeciwstawić się przypadkom chrystianofobii, ale i domagać się surowego karania przestępstw z nienawiści wobec ludzi wiary.

 

Znane słowa „Dla triumfu zła potrzeba tylko, żeby dobrzy ludzie nic nie robili” stają się niezwykle aktualne.

 

Pora powiedzieć STOP aktom nienawiści wobec chrześcijan w Polsce!


Z poważaniem

Karina Walinowicz

 

Szanowny Panie Ministrze,

z niepokojem obserwujemy kampanię nienawiści i pogardy wobec chrześcijan w Polsce, która w ostatnim czasie przybrała niespotykane rozmiary.

 

Byliśmy świadkami kolejnych aktów znieważania przedmiotów czci religijnej, szydzenia z dogmatów i samej wiary oraz obrazy uczuć religijnych, których sprawcy nie kryli dumy ze swych występków.

 

Nie trzeba było długo czekać, by ślepa nienawiść doprowadziła do  fizycznego ataku na księdza, który został pchnięty nożem.

 

To już nie jest przemoc symboliczna, lecz konkretny przypadek, gdy rozsiewana nienawiść doprowadziła do przestępstwa, którego ofiarą stał się konkretny człowiek.

 

Ochrona uczuć religijnych nie jest przywilejem, ale jedną z gwarancji wolności sumienia i religii, chronionych przez art. 53 ust 1 Konstytucji oraz art. 9 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Ponadto polski kodeks karny w art. 196 k.k. przewiduje wprost, iż kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega karze nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.

 

Dlatego uważamy, że z całą stanowczością i surowością należy wykorzystać istniejące instrumenty prawne umożliwiające ściganie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawców wszelkich czynów naruszających wolność religijną.

 

Apelujemy do Pana Ministra o osobisty nadzór nad postępowaniami karnymi w sprawach dotyczących naruszeń konstytucyjnej wolności religii, aby nieuchronność kary dla sprawców przestępstw inspirowanych nienawiścią była czynnikiem odstraszającym potencjalnych naśladowców przed popełnianiem podobnych przestępstw i by nikt nie stał ponad prawem.

 

Domagamy się, by przepisy karne były skutecznie egzekwowane przez organy ścigania, a wszyscy bez wyjątku sprawcy obrazy uczuć religijnych i znieważania symboli religijnych stanęli przed wymiarem sprawiedliwości i ponieśli odpowiedzialność za swoje czyny.

 

Z wyrazami szacunku

 
 
PETYCJA TRAFI DO:
Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl