Petycję podpisało
4 299
petycji patronuje
Imię i nazwisko:
 
E-mail:

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych), w celu informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskaza... czytaj więcej

 

Jerzy Kwaśniewski

Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
 

Szanowni Państwo,

 

czy dokument urzędowy powinien poświadczać rzeczywistość? Na pozór odpowiedź wydaje się oczywista.

A czy można mieć dwie matki albo dwóch ojców? Nie.

Czy wobec tego jest możliwe, aby akt urodzenia przeczył obu tym oczywistym faktom? Odpowiedź Państwa zaskoczy.

 

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z 10 października 2018 r. nakazał przepisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia, w którym jako rodzice widnieją dwie kobiety. Otworzył tym samym prawną drogę do uznawania władzy rodzicielskiej dwóch osób tej samej płci. Podobnie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie 4 czerwca 2019 r.

 

To efekt wieloletnich działań aktywistów LGBT, którzy jasno zapowiedzieli, że skoro nie mogą zmienić polskiego prawa rodzinnego zwykłą drogą, wykorzystają do tego sądy. Zamiast wprost zmieniać przepisy, opierają się oni na niekonsekwencjach już obowiązujących norm.

 

Zerwanie z wieloletnią linią orzeczniczą nie jest jednak przesądzone, a inne składy sędziowskie nie podzielają zdania NSA. Trzeba podjąć działania szybko, zanim błędny pogląd się utrwali.

 

Dlatego zwracamy się z petycją do Ministra Sprawiedliwości o poparcie przygotowanego przez Instytut Ordo Iuris projektu ustawy, który wykluczy dalsze podważanie zasad polskiego prawa rodzinnego. Zmiany zabezpieczą dobro dziecka i uniemożliwią wpisywanie do aktu urodzenia jako rodziców osób tej samej płci.

 

Musimy zrobić wszystko, by ochronić tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny i pojęcie rodziny wynikające z art. 18 Konstytucji RP. Musimy też jasno stanąć po stronie dobra dziecka. 

 

Każdy podpis to głos poparcia dla uchylenia przepisów ustawowych, które są lub mogą być wykorzystane do osłabienia albo podważenia konstytucyjnego standardu ochrony małżeństwa i rodziny!

 

 

PROJEKT USTAWY

 

 

adw. Jerzy Kwaśniewski

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

do urzędów stanu cywilnego składane są kolejne wnioski o wpis do ksiąg zagranicznych aktów, które są sprzeczne z polskim porządkiem prawnym. Mają one na celu zarejestrowanie  układów dwóch osób tej samej płci jako małżeństw albo stwierdzenie – wbrew faktom i polskiemu prawu – że dziecko ma dwie matki lub dwóch ojców.

 

Te działania mogą doprowadzić do daleko idących skutków. Doświadczenia szeregu państw pokazują, że do instytucjonalizacji układów jednopłciowych i odniesienia do nich pojęcia małżeństwa, doprowadzić może orzecznictwo sądowe z pominięciem zwykłego trybu zmiany prawa. Sądy, pomimo braku podstaw prawnych, modyfikowały poprzez kreatywną wykładnię znaczenie obowiązujących przepisów i podstawowych pojęć, by przyznać lub zbliżyć status prawny małżeństwa i rodziny do relacji z gruntu odmiennych.

 

Tą drogą zaczęły podążać także niektóre polskie sądy administracyjne:

 

  • Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 października 2018 r. (II OSK 2552/16), nakazał transkrypcję aktu urodzenia, w którym jako rodzice widnieją dwie kobiety i tym samym otworzył drogę do wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego dwóch kobiet jako rodziców.
  • Podobnie jak NSA orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 4 czerwca 2019 r. (III SA/Kr 233/19).
  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 8 stycznia 2019 r. (IV SA/Wa 2618/18) stwierdził, że z art. 18 Konstytucji nie wynika zakaz rejestracji jako małżeństwa relacji dwóch mężczyzn.

 

Te orzeczenia otwierają furtkę do dalszych wyłomów w systemie prawa rodzinnego, w tym pytań o wykonywanie władzy rodzicielskiej przez osoby wpisane do aktów wbrew standardom polskiego prawa.

 

Wszystkie te wyroki są efektem wieloletnich działań aktywistów LGBT, którzy zapowiedzieli, że skoro nie mogą zmienić polskiego prawa rodzinnego zwykłą drogą, to wykorzystają do tego sądy. W większości przypadków podstawą postępowań są wadliwe, zbędne i wewnętrznie sprzeczne rozwiązania wprowadzone w 2014 r. ustawą – Prawo o aktach stanu cywilnego, która otworzyła furtkę dla tych orzeczeń.

 

Aby zapobiec dalszemu podważaniu konstytucyjnej tożsamości małżeństwa i rodziny oraz zabezpieczyć dobro dzieci Instytut Ordo Iuris przygotował projekt ustawy, który wraz z uzasadnieniem załączamy do niniejszej petycji.

 

Proponowane zmiany pomogą ukrócić praktykę przepisywania zagranicznych aktów stanu cywilnego sprzecznych z polskim porządkiem prawnym i ograniczyć możliwość stosowania przez sądy przepisów prawa obcego regulujących rejestrowane relacje jednopłciowe, niezależnie jak zostały w danym kraju nazwane. Zabezpieczą też dobro dziecka, którego prawa nie mogą być uzależnione od wpisania „dwóch mam” lub „dwóch ojców” do aktu urodzenia.

 

Prosimy Pana Ministra o pilne podjęcie prac nad proponowanymi zmianami w prawie – tylko szybkie działanie może zapobiec tworzeniu dalszych wyłomów w polskim prawie rodzinnym.

 

Z wyrazami szacunku

 

 
 
PETYCJA TRAFI DO:
Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl