Petycję podpisało
2 689
petycji patronuje
Imię i nazwisko:
 
E-mail:

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa (zwaną dalej Instytutem bądź ... czytaj więcej

 
 

STOP zwolnieniu profesorów PRO-LIFE!

 

Szanowni Państwo,

 

bezprecedensowe ataki na wybitnych nauczycieli akademickich, sędziów zasiadających w Trybunale Konstytucyjnym, stwarzają niespotykaną dotąd sytuację, w której prawnik ma zostać ukarany za wydanie wyroku.

22 października profesorowie Jakub Stelina i Justyn Piskorski orzekli o niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisu zezwalającego na aborcję z powodu tzw. przesłanki eugenicznej. Z tego powodu niektórzy członkowie społeczności akademickich domagają się usunięcia prawników z uczelni!

Ten niebezpieczny trend stawia pod znakiem zapytania nie tylko praworządność i niezawisłość sądów w Polsce, ale zagraża także wolności słowa i swobodnej wymianie myśli, która powinna być szczególnie chroniona właśnie na uczelniach wyższych.

 

Dlatego bardzo Państwa prosimy o podpisanie się pod listem otwartym w obronie Profesora UG Jakuba Steliny oraz Profesora UAM Justyna Piskorskiego.

 

Zespół maszwplyw.pl

 


List otwarty w obronie profesorów akademickich prof. dr hab. Jakuba Steliny i dr. hab. UAM Justyna Piskorskiego poparli:

 

Dr hab., prof. IFM PAN Bartłomiej Andrzejewski
Prof. dr hab. Artur Andrzejuk
Em. dr, członek AKO Róża Antkowiak
Em. prof. dr hab., członek AKO Wiesław Zygmunt Antkowiak
Dr Tomasz Banach
Dr hab. Lidia Banowska
Prof. dr hab. inż. Marek Berezowski
Prof. dr hab. Jacek Błażewicz
Dr Barbara Borowik
Ks. prof. Paweł Bortkiewicz
Prof. dr hab. Arkadiusz Brańka
Dr hab., prof. UAM Mariusz Bryl
Dr hab. Ewa Budzyńska
Prof. dr hab. Józef Budzyński
Mgr, członek AKO Elzbieta Bystrzanowska
Ks. prof. Rafał Charzyński
Prof. dr hab. Adam Choiński
Dr Piotr Chrabąszcz
Dr hab. Elżbieta Czarniewska
Dr Bożena Cząstka-Szymon
Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk
Dr inż. Marek Dawgul
Dr hab., prof. WUM Ewa Dmoch-Gajzlerska
Psycholog, członek AKO Danuta Domecka
Lek. med. Janusz Drabik
Prof. dr hab. Leon Drobnik
Dr inż. Włodzimierz Drzazga
Dr Elżbieta Dynowska
Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio
Dr Filip Furman
Prof. dr hab. Piotr Gawor
Dr Michał Godlewski
Dr Wojciech Golonka
Prof. dr hab. Stefan Grajek
Dr Anna Gręziak
Dr inż. Irena Gronowska
Dr hab., prof. UW Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
Dr Zdzisław Habasiński
Prof. dr hab. Dorota Heck
Prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz
Dr hab. inż. Daniel Jakubczyk
Dr inż. Lech Jamroż
Dr Robert Jarzyna
Dr hab., em. prof. UKW Wojciech Jasiakiewicz
Dr hab. inż., prof. AGH Wojciech Jaśkowski
Dr hab., prof. UM Jerzy Kaczmarek
Ks. prof. Przemysław Kantyka
Dr Józef Kapusta
Dr inż. Janusz Karlikowski
Dr Beata Kazimierczak
Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz
Dr Marek Kluszczyński
Dr hab., prof. UAM Jarosław Sylwester Kłos
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kołaczkowski
Dr hab. Andrzej Koper
Dr hab., prof. UO Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz
Prof. dr hab. Marceli Koralewski
Prof. dr hab. Jacek Koronacki
Dr Wojciech Kosek
Prof. dr hab. Aleksander Kośko
Dr Paweł Kowalik
Dr hab., prof. UAM Piotr Kozłowski
Prof. dr hab. Hanna Kryjak
Ks. dr Jarosław Krzewicki
Dr hab., prof. UAM Grzegorz Kubski
Dr hab. Ernest Kuchar
Prof. dr hab. Wojciech Kuczyński
Mec. Jerzy Kwaśniewski
Prof. dr hab. Wacław Leszczyński
Dr hab. Andrzej Lewandowicz
Dr Filip Ludwin
Mgr, członek AKO Małgorzata Łośko
Prof. dr hab. Viara Maldzieva
Dr hab. Aniela Matuszewska
Dr Justyna Melonowska
Prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka
Dr Urszula Miernik
Prof. dr hab. Michał Mierzejewski
Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak
Prof. dr hab. Józef Mitka
Ks. prof. Marek Mrówczyński
Dr hab., prof. UAM Grzegorz Musiał
Mgr, członek AKO Danuta Namyslowska
Prof. dr hab. Wojciech Nawrocik
Dr Aleksandra Nawrot
Dr hab., prof. PWSZ Andrzej Nowakowski
Dr hab., prof. UJ Andrzej Oleś
Dr Marcin Olszówka
Em. prac. UAM, członek AKO Włodzimiera Pajewska
Prof. dr hab. Tomasz Panfil
Dr hab. Paweł Parys
Dr hab. inż., prof. PW Andrzej Pfitzner
Dr Ryszard Piasek
Dr hab., prof. UM Tadeusz Pietrucha
Dr hab. inż., prof. PW Barbara Putz
Dr inż. Konrad Pylak
Dr Dominik Radziszowski
Dr Ewa Raniszewska
Dr Jan Rempała
Dr hab., prof. PP Lucyna Rempulska
Prof. dr hab. Grzegorz Rosiński
Dr Lech Różański
Dr inż. Roman Rumian
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup
Prof. dr hab. Wojciech Rypniewski
Prof. dr hab. Jan Sadowski
Dr hab., prof. UKSW Magdalena Saganiak
Dr hab. inż., prof. PRz Przemysław Sanecki
Prof. dr hab. Jan Napoleon Saykiewicz
Prof. dr hab. Władysław Sinkiewicz
Dr hab., prof. UMK Anna Sinkiewicz
członek AKO, em. dziennikarz TVP S.A. Aurelia Siwa
Dr hab. Andrzej Skrzypczak
Prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz
Dr hab. Mieczysław Staniszewski
Prof. dr hab. Anna Stankowska
Prof. dr hab. Wojciech Stankowski
Dr inż. Krzysztof Sternik
Prof. dr hab. Bogdan Szlachta
Dr hab., prof. UAM Józef Szpikowski
Prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger
Prezes Zarządu Stowarzyszenia RKCh "Odrodzenie" Łukasz Szymański
Dr Zbigniew Świerczyński
Mgr, członek AKO Małgorzata Talarczyk-Andrałojć
Dr inż. Małgorzata Tańska
Dr inż. Tomasz Tański
Dr Krzysztof Tarnowski
Prof. dr hab. Zbigniew Trybuła
Dr Marek Mariusz Tytko
Dr hab., prof. UW Tomasz Umiński
Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki
Prof. dr hab. Jan Waszkiewicz
Prof. dr hab. inż. Jan Węglarz
Dr hab., prof. UKSW Krzysztof Wielecki
Prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki
Dr Andrzej Wojtas
Dr Stefan Wolny
Dr Sebastian Wołoszczuk
Dr Łukasz Zaborowski
Dr Rajmund Zaczek
Dr Bartosz Zalewski
Prof. dr hab. Anna Zamkowska
Prof. dr hab. Maria Ziółek
Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski
Dr Tymoteusz Zych
Dr Olga Żuromska

 

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum"
Akademicki Klub Tradycji Katolickiej - PAX (UG)
Akademickie Koło Tradycji Katolickiej UŚ
Instytut Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica
Koło Naukowe Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris Uniwersytetu Opolskiego
Koło Naukowe Ordo Iuris - Uniwersytet Śląski
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie
Stowarzyszenie Fidei Defensor
Stowarzyszenie KoLiber
Studenci dla Rzeczypospolitej
Towarzystwo Studentów Polskich

 

List otwarty w obronie profesorów akademickich prof. dr hab. Jakuba Steliny i dr. hab. UAM Justyna Piskorskiego

 

Jej Magnificencja

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Jego Magnificencja

Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

 

Wasze Magnificencje,

 

w ostatnich dniach jesteśmy świadkami bezprecedensowego ataku na wybitnych nauczycieli akademickich, sędziów zasiadających w Trybunale Konstytucyjnym, Profesora Jakuba Stelinę oraz Profesora UAM Justyna Piskorskiego.

 

Niektórzy członkowie społeczności akademickich domagają się usunięcia prawników z uczelni.

 

„Człowiek łamiący prawa człowieka nie powinien nauczać o prawach innych!”, „czuję wstyd na samą myśl, iż taki człowiek może wykładać na uniwersytecie”, „profesor […] który staje się marionetką władzy, nie daje gwarancji prawidłowego nauczania studentów i przynosi hańbę uniwersytetowi” ­– to tylko niektóre obraźliwe komentarze pod petycją o usunięcie Profesora Jakuba Steliny z listy pracowników Uniwersytetu Gdańskiego. Z kolei sygnatariusze podobnej petycji dotyczącej Profesora Justyna Piskorskiego oskarżają go o „sprzeniewierzenie się podstawowym zasadom Konstytucji” i nawołują władze placówki do zerwania „z panem profesorem współpracy w każdym kształcie i na każdym poziomie”. Wszystko dlatego, że 22 października, razem z innymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego, profesorowie orzekli o niezgodności z Konstytucją przepisu zezwalającego na aborcję z powodu tzw. przesłanki eugenicznej. Rozstrzygnięcie to jest zgodne z wieloletnią linią orzeczniczą Trybunału, a pogląd o niekonstytucyjności „przesłanki eugenicznej” formułowany był przez licznych specjalistów z zakresu prawa konstytucyjnego.

 

Dość przypomnieć, że już w orzeczeniu z 28 maja 1997 r. Trybunał Konstytucyjny obradujący pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla stwierdził, że „wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. Brak jest bowiem dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie takiego zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej ludzkiego życia. Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej”. Przypomnieć należy, że w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 stycznia 2004 r., sygn. akt K 14/03, wskazano, iż z ustawy zasadniczej wynika dyrektywa interpretacyjna in dubio pro vita humana, zgodnie z którą „wszelkie możliwe wątpliwości co do ochrony życia ludzkiego powinny być rozstrzygane na rzecz tej ochrony”. W tym samym wyroku Trybunał podkreślił, że „nie można mówić o ochronie godności człowieka, jeżeli nie zostały stworzone wystarczające podstawy do ochrony życia”. W wyroku z 30 września 2008 r., sygn. akt K 44/07, Trybunał stwierdził z kolei, że nieakceptowane „byłoby ograniczenie prawnej ochrony życia człowieka w celu ochrony dóbr lokujących się niżej w hierarchii konstytucyjnej, np. własności i innych praw majątkowych, moralności publicznej, ochrony środowiska czy nawet zdrowia innych ludzi”. W niedawnym postanowieniu sygnalizacyjnym z 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt S 2/18 Trybunał zwrócił uwagę, iż zasady systemu prawnego Rzeczypospolitej, wyrażonego m.in. w Konstytucji RP, gwarantują prawo zarodka do życia oraz zakaz przedmiotowego traktowania jakiegokolwiek zarodka, a „procedura in vitro nie może prowadzić do zniszczenia zarodka albo do «rozmrażania» kilku zarodków, ich selekcji i ponownego «zamrażania» zarodków niewykorzystanych”.

 

Jednak dziś zwolennicy aborcji na życzenie, którzy są prowodyrami społecznych niepokojów udają, że wszystkie te wyroki nie istnieją lub nie mają znaczenia. Tymczasem wyrok z 22 października 2020 r. w pełni wpisuje się w dotychczasowe orzecznictwo TK.

 

Gdyby uczelnie zdecydowały się zwolnić profesorów z pełnionych przez nich funkcji jedynie z powodu wydania wyroku w pełni zgodnego z Konstytucja RP oraz dotychczasowym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, byłby to atak na podstawowe zasady demokracji!

 

Prof. dr hab. Stelina jest profesorem nauk prawnych, kierownikiem Katedry Prawa Pracy UG, wykładowcą. Jest również autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych, monografii, podręczników akademickich, komentarzy i artykułów naukowych. Za swoje dokonania został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

Dr hab. Justyn Piskorski kieruje Katedrą Prawa Karnego na Uniwersytecie w Poznaniu, jego dorobek naukowy obejmuje również dziesiątki publikacji i opracowania programów nauczania.

 

Obydwaj naukowcy spotkali się z nieprawdopodobnym i trudnym do zrozumienia atakiem części studentów oraz niektórych przedstawicieli środowisk naukowych. W sieci pojawiły się petycje do władz obu uczelni o zaprzestanie z nimi współpracy. Agresorzy nazywają w pismach Trybunał „quasi Trybunałem Konstytucyjnym”, a wyrok „pogwałceniem praw człowieka”. Twierdzą, że pozostawanie na stanowiskach profesorów „stoi w sprzeczności z dobrym imieniem uczelni”. Sugerują, że dopóki ci zasłużeni wykładowcy nie odejdą, żaden pracownik, student ani absolwent nie będzie mógł chodzić z podniesioną głową.

 

Te bezprecedensowe ataki stwarzają niespotykaną dotąd sytuację, w której sędzia ma zostać ukarany za wydanie wyroku. Ten niebezpieczny trend stawia pod znakiem zapytania nie tylko praworządność i niezawisłość sądów w Polsce, ale zagraża także wolności słowa i swobodnej wymianie myśli, która powinna być szczególnie chroniona właśnie na uczelniach wyższych. Uczelnie powinny być miejscem, w którym przekazuje się rzetelną wiedzę opartą o naukowe ustalenia. Te zaś są jednoznaczne. Każdy byt, który posiada unikalny genom ludzki jest człowiekiem, niezależnie od stadium jego rozwoju oraz kondycji psycho-fizycznej. Przypomnieć należy, że pogląd o sprzeczności „przesłanki eugenicznej” z Konstytucją wygłaszało wielu znawców prawa konstytucyjnego, w tym tacy, którzy publicznie dystansują się wobec obecnie rządzącej koalicji – prof. Andrzej Zoll, prof. Michał Królikowski czy prof. Włodzimierz Wróbel. Nigdy wcześniej nie doszło jednak do tak ostentacyjnych prób łamania niezawisłości sędziowskiej, wolności przekonań oraz wolności akademickiej.

 

Dlatego też my niżej podpisani apelujemy o pełne wsparcie dla wybitnych profesorów akademickich, sędziów zasiadających w Trybunale Konstytucyjnym, Profesora Jakuba Steliny oraz Profesora Justyna Piskorskiego i stanięcie na straży konstytucyjnie chronionych wartości.

 

Jest to również apel o ochronę podstawowych zasad demokracji, poszanowanie niezbędnego do wymiany myśli pluralizmu oraz zachowanie przestrzeni naukowej wolnej od niebezpiecznych ideologii.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Dr hab., prof. IFM PAN Bartłomiej Andrzejewski
Prof. dr hab. Artur Andrzejuk
Em. dr, członek AKO Róża Antkowiak
Em. prof. dr hab., członek AKO Wiesław Zygmunt Antkowiak
Dr Tomasz Banach
Dr hab. Lidia Banowska
Prof. dr hab. inż. Marek Berezowski
Prof. dr hab. Jacek Błażewicz
Dr Barbara Borowik
Ks. prof. Paweł Bortkiewicz
Prof. dr hab. Arkadiusz Brańka
Dr hab., prof. UAM Mariusz Bryl
Dr hab. Ewa Budzyńska
Prof. dr hab. Józef Budzyński
Mgr, członek AKO Elzbieta Bystrzanowska
Ks. prof. Rafał Charzyński
Prof. dr hab. Adam Choiński
Dr Piotr Chrabąszcz
Dr hab. Elżbieta Czarniewska
Dr Bożena Cząstka-Szymon
Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk
Dr inż. Marek Dawgul
Dr hab., prof. WUM Ewa Dmoch-Gajzlerska
Psycholog, członek AKO Danuta Domecka
Lek. med. Janusz Drabik
Prof. dr hab. Leon Drobnik
Dr inż. Włodzimierz Drzazga
Dr Elżbieta Dynowska
Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio
Dr Filip Furman
Prof. dr hab. Piotr Gawor
Dr Michał Godlewski
Dr Wojciech Golonka
Prof. dr hab. Stefan Grajek
Dr Anna Gręziak
Dr inż. Irena Gronowska
Dr hab., prof. UW Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
Dr Zdzisław Habasiński
Prof. dr hab. Dorota Heck
Prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz
Dr hab. inż. Daniel Jakubczyk
Dr inż. Lech Jamroż
Dr Robert Jarzyna
Dr hab., em. prof. UKW Wojciech Jasiakiewicz
Dr hab. inż., prof. AGH Wojciech Jaśkowski
Dr hab., prof. UM Jerzy Kaczmarek
Ks. prof. Przemysław Kantyka
Dr Józef Kapusta
Dr inż. Janusz Karlikowski
Dr Beata Kazimierczak
Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz
Dr Marek Kluszczyński
Dr hab., prof. UAM Jarosław Sylwester Kłos
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kołaczkowski
Dr hab. Andrzej Koper
Dr hab., prof. UO Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz
Prof. dr hab. Marceli Koralewski
Prof. dr hab. Jacek Koronacki
Dr Wojciech Kosek
Prof. dr hab. Aleksander Kośko
Dr Paweł Kowalik
Dr hab., prof. UAM Piotr Kozłowski
Prof. dr hab. Hanna Kryjak
Ks. dr Jarosław Krzewicki
Dr hab., prof. UAM Grzegorz Kubski
Dr hab. Ernest Kuchar
Prof. dr hab. Wojciech Kuczyński
Mec. Jerzy Kwaśniewski
Prof. dr hab. Wacław Leszczyński
Dr hab. Andrzej Lewandowicz
Dr Filip Ludwin
Mgr, członek AKO Małgorzata Łośko
Prof. dr hab. Viara Maldzieva
Dr hab. Aniela Matuszewska
Dr Justyna Melonowska
Prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka
Dr Urszula Miernik
Prof. dr hab. Michał Mierzejewski
Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak
Prof. dr hab. Józef Mitka
Ks. prof. Marek Mrówczyński
Dr hab., prof. UAM Grzegorz Musiał
Mgr, członek AKO Danuta Namyslowska
Prof. dr hab. Wojciech Nawrocik
Dr Aleksandra Nawrot
Dr hab., prof. PWSZ Andrzej Nowakowski
Dr hab., prof. UJ Andrzej Oleś
Dr Marcin Olszówka
Em. prac. UAM, członek AKO Włodzimiera Pajewska
Prof. dr hab. Tomasz Panfil
Dr hab. Paweł Parys
Dr hab. inż., prof. PW Andrzej Pfitzner
Dr Ryszard Piasek
Dr hab., prof. UM Tadeusz Pietrucha
Dr hab. inż., prof. PW Barbara Putz
Dr inż. Konrad Pylak
Dr Dominik Radziszowski
Dr Ewa Raniszewska
Dr Jan Rempała
Dr hab., prof. PP Lucyna Rempulska
Prof. dr hab. Grzegorz Rosiński
Dr Lech Różański
Dr inż. Roman Rumian
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup
Prof. dr hab. Wojciech Rypniewski
Prof. dr hab. Jan Sadowski
Dr hab., prof. UKSW Magdalena Saganiak
Dr hab. inż., prof. PRz Przemysław Sanecki
Prof. dr hab. Jan Napoleon Saykiewicz
Prof. dr hab. Władysław Sinkiewicz
Dr hab., prof. UMK Anna Sinkiewicz
członek AKO, em. dziennikarz TVP S.A. Aurelia Siwa
Dr hab. Andrzej Skrzypczak
Prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz
Dr hab. Mieczysław Staniszewski
Prof. dr hab. Anna Stankowska
Prof. dr hab. Wojciech Stankowski
Dr inż. Krzysztof Sternik
Prof. dr hab. Bogdan Szlachta
Dr hab., prof. UAM Józef Szpikowski
Prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger
Prezes Zarządu Stowarzyszenia RKCh "Odrodzenie" Łukasz Szymański
Dr Zbigniew Świerczyński
Mgr, członek AKO Małgorzata Talarczyk-Andrałojć
Dr inż. Małgorzata Tańska
Dr inż. Tomasz Tański
Dr Krzysztof Tarnowski
Prof. dr hab. Zbigniew Trybuła
Dr Marek Mariusz Tytko
Dr hab., prof. UW Tomasz Umiński
Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki
Prof. dr hab. Jan Waszkiewicz
Prof. dr hab. inż. Jan Węglarz
Dr hab., prof. UKSW Krzysztof Wielecki
Prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki
Dr Andrzej Wojtas
Dr Stefan Wolny
Dr Sebastian Wołoszczuk
Dr Łukasz Zaborowski
Dr Rajmund Zaczek
Dr Bartosz Zalewski
Prof. dr hab. Anna Zamkowska
Prof. dr hab. Maria Ziółek
Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski
Dr Tymoteusz Zych
Dr Olga Żuromska

 

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum"
Akademicki Klub Tradycji Katolickiej - PAX (UG)
Akademickie Koło Tradycji Katolickiej UŚ
Instytut Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica
Koło Naukowe Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris Uniwersytetu Opolskiego
Koło Naukowe Ordo Iuris - Uniwersytet Śląski
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie
Stowarzyszenie Fidei Defensor
Stowarzyszenie KoLiber
Studenci dla Rzeczypospolitej
Towarzystwo Studentów Polskich

 
 
PETYCJA TRAFI DO:
Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl