Wesprzyj Prezydenta w walce o obronę małżeństwa

zebranych podpisów:
 
 

Szanowni Państwo,

od początku prac nad ustawą z dnia 10 września 2015 r. o uzgodnieniu płci Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris zwracał uwagę na proceduralne uchybienia proceduralne, jakie towarzyszyły pracom nad tą ustawą, jak i na zasadnicze problemy merytoryczne tego projektu, na czele z jej niekonstytucyjnością ustawy.

 

Zastrzeżenia te stanowiły przedmiot naszej petycji skierowanej do Prezydenta RP z wnioskiem o veto prezydenta. Ustawa miała wprowadzać do prawa polskiego istotne elementy ideologii gender. Wprowadzała uproszczony tryb zmiany wpisu o płci w aktach stanu cywilnego jedynie w oparciu o deklarację odczuć zainteresowanej jednostki i opinie dwóch lekarzy, nie biorąc pod uwagę w ogóle biologicznych cech płciowych. Pozwalałoby to na wstąpienie w związek małżeński z osobą, która ma w akcie stanu cywilnego stwierdzoną płeć inną niż rzeczywiście.

 

Ustawa naruszała w ten sposób art. 18 Konstytucji, ale również gwarancje niezawisłości sędziego (art. 178 Konstytucji).

 

Dzięki naszej petycji oraz innym działaniom Instytutu Ordo Iuris, Prezydent RP Andrzej Duda, 2 października 2015 r. zgłosił veto do tej ustawy, która w efekcie nie weszła w życie.

 

Instytut Ordo Iuris

 

Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl