Zbrodniarze ISIS pod sąd!

zebranych podpisów:
 
 

Szanowni Państwo,

dobiegła końca nasza kampania „Zbrodniarze z ISIS pod sąd”, ale cały czas obserwujemy pozytywne skutki zainicjowanego przez Ordo Iuris procesu, którego celem jest osądzenie przez społeczność międzynarodową zbrodni ludobójstwa popełnianych przez tzw. Państwo Islamskie.

 

Problem jest dostrzegalny na arenie międzynarodowej – wkrótce po rozpoczęciu petycji w tej sprawie Rada Bezpieczeństwa ONZ jednomyślnie potępiła eksterminację mniejszości religijnych w Iraku, a także zapowiedziała utworzenie specjalnego Zespołu Śledczego.

 

Pozytywne skutki postulowanej przez nas zmiany w podejściu do islamskich ludobójców widzimy także w Polsce. W tym roku przed katowickim sądem stanął Marokańczyk podejrzany o związki z ISIS i o działalność mającą zastraszyć obywateli Unii Europejskiej. To jedna z pierwszych tego typu spraw, a jej prowadzenie wymagało współpracy z innymi państwami.

 

Dziękujemy za zaangażowanie w walkę o zaprzestanie okrutnych prześladowań wyznawców Chrystusa!

 

Zespół Ordo Iuris

 

Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl